ITK-webinaari 11.4.2023

Rekisteröitymiset ovat suljettu

ITK-webinaari 

11.4.2023 klo 14-15

 • Vuorovaikutuksen rikastamisen ja digipedagogisen monipuolistamisen keinoja HyFlex -toteutuksiin
  Merja Saarela & Eeva Niemelä, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

  HyFlex-toteutus on opiskelijalähtöisestä näkökulmasta pedagogisesti muotoiltu multimodaalinen oppimiskokemus. Oppimistavoitteisiin pääsemiseksi opiskelijalle mahdollistetaan joustava osallistuminen erilaisten toteutusten ja hybridien oppimistapahtumien välillä. Hybridit vaihtoehdot voivat muodostua osallistumisesta oppimistapahtumaan fyysisesti läsnä, samanaikaisesti etänä läsnä tai eriaikaisesti verkossa. Opiskelija valitsee tarjolla olevista vaihtoehdoista oppimisstrategisten mieltymystensä ja/tai elämäntilanteeseensa pohjalta parhaiten soveltuvat ratkaisut. Joustavalla lähestymistavalla tuetaan opiskelijan oppimisstrategisia valintoja, autonomiaa ja oppimiseen sitoutumista. Myös oppimisympäristön joustavat ratkaisut ja tarkoituksenmukaisesti valittu teknologia-avusteisuus tukevat oppimista. HyFlex-toteutuksin moninaiset opiskelijat saavat paremmat valmiudet vastuunottamiseen oppimisestaan ja osaamisen kehittämisestään. Tietoinen valintojen tekeminen vahvistaa ymmärrystä omista oppimisstrategioista ja vahvuuksista. 


  Webinaarissa esitellään erilaisia Hybridiopetuksen ja -työskentelyn taidot ja tavat -hankkeen piloteissa testattuja vuorovaikutuksen rikastamiskeinoja ja digipedagogisen monipuolistamisen keinoja, joilla HyFlex-toteutuksissa oppimistapahtumien yhdenmukaisuutta voidaan monipuolisesti edistää, etätiimien vuorovaikutusta vahvistaa ja opetuksen joustavuutta teknisesti tukea. Ratkaisut ovat osa hankkeessa koottuja hyviä käytänteitä, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi hybridiopetuksen ja henkilöstön hybridiosaamisen kehittämisessä. 

  Hybridiopetus.fi 

 • Toiminnallista STEAMia perusopetuksen malliin
  Olli Pekanheimo ja Janne Maunu


  Ennakkokurkistus osaan toiminnallisista kokonaisuuksista, joita pääsee itse kokeilemaan ITK-konferenssissa.

 • Oppimisanalytiikasta toisen asteen ammatillisen koulutuksen supervoima! 

  Hanna Jukola, Jarno Haapaniemi ja Minna Haasio

  Jo opiskelijan aloittaessa opintonsa ammatillisessa koulutuksessa, hänestä on kertynyt erilaista tietoa koulutuksenjärjestäjälle. Opintojen edetessä tietoa kertyy yhä lisää: esimerkiksi jokainen opintosuoritus, läsnäolo, työssäoppimispaikka ja klikkaus oppimisympäristössä tallentuu datana, joka kertoo opintojen etenemisestä. Tuota dataa voidaan hyödyntää mm. erilaisten raporttien muodossa, joita käytetään opiskelijan ohjaamiseen opintojen aikana. Tämä kaikki on oppimisanalytiikkaa, eli oppijasta kertyvien tietojen keräämistä, mittaamista, analysointia ja raportointia tarkoituksenaan ymmärtää sekä optimoida oppimista ja oppimisympäristöjä. 


  Opiskelijasta löytyy paljon opintoja tukevaa tietoa myös oppilaitoksen ulkopuolisista järjestelmistä. Esimerkiksi harrastustoiminta, työkokemus ja hyvinvointiin liittyvät tiedot ovat hyödyllisiä opiskelijan polun eri vaiheissa. Luovuttamalla tietojaan MyData-periaatteen mukaisesti oppilaitoksen käyttöön, opiskelija antaa analytiikalle aivan uusia mahdollisuuksia. Toisaalta opiskelija voisi saada enemmän dataa omista opinnoistaan mukaan myös opintojen jälkeen - MyData voi auttaa työllistymään juuri oikeaan työpaikkaan tai tukea jatko-opintoihin hakeutumista.


  Oppimisanalytiikan laajempi käyttö ja kehitys vaatii koulutuksen järjestäjiltä uusia kyvykkyyksiä. Tärkeässä roolissa ovat opettajat, mutta uutta kyvykkyyttä vaaditaan myös oppilaitosten johdolta ja muulta organisaatiolta. Oppimisanalytiikan näkökulmasta kyvykkyyksissä korostuvat teknologinen ja pedagoginen osaaminen sekä eettinen ja lainsäädännöllinen osaaminen. 


  Oppimisanalytiikan käytössä ollaan tällä hetkellä alussa. Panostukset oppimisanalytiikan käytön kehitykseen ja uudet teknologiat mahdollistavat muutoksen toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa.  Kerromme lisää oppimisanalytiikan uusista käyttökohteista webinaarissa! 

Täydennykset webinaarin ohjelmaan mahdollisia - seuraathan tätä sivua!

Webinaari järjestetään osoitteessa:

https://tuni.zoom.us/my/hojavi


Webinaari on kaikille avoin ja maksuton. Olet tervetullut osallistumaan webinaariin myös ilman ennakkoilmoittautumista.

Ilmoittautumalla webinaariin varmistat, että saat sähköpostiisi muistutuksen webinaarista sekä tiedon webinaaritallenteiden julkaisemisesta.

ITK-webinaarit

Päivämäärä ja aika
tiistaina
11. huhtikuuta 2023
14.00 15.00 Europe/Helsinki
Sijainti

Verkossa

Järjestäjä

ITK-konferenssi

040 649 2922
info@itk-konferenssi.fi
JAA

Selvitä, mitä ihmiset näkevät ja sanovat tästä tapahtumasta, ja liity keskusteluun.