Nuorisoalan järjestökentän tiedontuotannon systematisointi ja kehittäminen
ennakointi tiedolla johtaminen tiedontuotannon kehittäminen toiminnanohjaus
Kohderyhmä: ICT järjestelmä- ja tukihenkilöt

Nuorisoalan järjestökentän tiedontuotannon systematisointi ja kehittäminen
Asiantuntija  at Humanistinen ammattikorkeakoulu niina.autiomaki@humak.fi


Osaamiskeskus Kentauri on yksi nuorisoalan osaamiskeskuksista. Kentaurin painopistealueena on nuorisoalalla toimivien järjestöjen tilannekuva ja vaikuttavuus.

Yhtenä tehtävänämme on kehittää ja systematisoida nuorisoalan järjestökentän tiedontuotantoa. Pilotoimme tiedontuotantojärjestelmän vuonna 2022 ja järjestelmä valmistuu vuonna 2023. Tiedonkeruu raportoidaan AVI:n Nuorisotilastot.fi -sivustolle. Kartoitamme tiedontuotannon nykytilaa sekä käytössä ja kehitteillä olevat järjestelmät. Kehitystyö tehdään käyttäjälähtöisesti. Olemme tehneet vuonna 2021 yhteistyötä tiedontuotannon kehittämisessä valtakunnallisen palvelu- ja vaikuttamisjärjestö Allianssin kanssa.

Kokonaiskuvan saavuttaminen tiedontuotannon keinoin nuorisoalan järjestökentästä on haastavaa. Syynä tähän ovat mm. järjestökentän heterogeenisuus ja autonomisuus verrattaessa vaikkapa muihin nuorisoalan toimijoihin. Järjestökentällä toimijoita on valtakunnallisista pieniin paikallisiin järjestöihin. Vapaaehtoisten määrä on järjestökentällä merkittävä. Usein nuorisoalan toiminta on osa järjestön toimintaa.

Tiedonkeruuta tehdään nuorisoalan järjestökentällä kyselytyökalujen avulla ja vastausprosentit jäävät usein alhaisiksi. Kenttää kuormitetaan useilla kyselyillä vuosittain eikä korona-aika ole ollut tästä poikkeus. Kyselyjen tulokset saattavat jäädä hyödyntämättä järjestöjen arjessa, vaikka tuloksia raportoidaan kootusti erilaisilla sivustoilla ja tutkimuksissa.

Muu nuorisoalan kenttä digitalisoituu ja kehitteillä on useita erilaisia tiedonkirjaus- ja tiedonhallintajärjestelmiä. Pohdimme näiden järjestelmien mallintamismahdollisuuksia ja mahdollisten integroitujen sisarjärjestelmien kehittämistä nuorisoalan järjestökentälle. Mietimme digitaalisten tiedonkirjaus- ja tiedonhallintajärjestelmien käytettävyyttä ja niistä syntyvää hyötyä järjestöille heidän arjessaan ja raportoinnissaan, mikä saattaisi lisätä tiedontuotantoaktiivisuutta perinteistä kyselyä paremmin. Kartoitamme digituotteiden vuoropuhelumahdollisuutta rahoittajan, muiden nuorisoalan järjestötoimijoiden ja yhteistyökumppanien kanssa. On hyvä pohtia muiden nuorisoalan toimijoiden toimintojen digitalisoitumisessa sitä, jättäytyykö nuorisoalan järjestökenttä pois tästä kehityksestä.

Nuorisoalan järjestöjen toimintaa rahoitetaan eri kanavista, yksi näistä on OKM:n myöntämät avustukset. Nuorisotyön edistäminen on ollut pienimpiä tekijöitä rahapelitoiminnan tuottoja jaettaessa 9 prosentillaan. Vaikuttavuuden osoittamisen merkitys korostuu jatkossa mahdollisten uusien rahoituskanavien hankinnassa. Vaikuttavuuden lisäksi tiedolla johtaminen, toiminnanohjaus ja vertailtavuus muihin toimijoihin paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti ovat tärkeitä tulevaisuuden työkaluja. Tiedolla johtaminen ja toiminnanohjaus antavat avaimia ennakoivaan työskentelyyn ja järjestöjen strategiatyöhön.

 

Seuraa nuorisoalan järjestökentän tiedontuotannon kehittämisen vaiheita kotisivuiltamme, josta voit myös tilata uutiskirjeemme ja löydät linkit somekanavillemme: https://kentauri.fi/