Saavutettavaa digioppimista rakentamassa
digitalisaatio opetuksen kehittäminen Opetusteknologia
Kohderyhmä: Yliopistot: Tiedekuntien opetushenkilöstö

Saavutettavaa digioppimista rakentamassa
IT-asiantuntija  at Jyväskylän yliopisto merja.h.laamanen@jyu.fi


Koskinen Minna
Koskinen Minna Asiantuntija  at Jyväskylän ammattikorkeakoulu minna.koskinen@jamk.fi 0400239813

Laamanen Merja
Laamanen Merja IT-asiantuntija  at Jyväskylän yliopisto merja.h.laamanen@jyu.fi 0503712478

EU:n saavutettavuusdirektiivi (2016/2102) on uusi haaste suomalaisille korkeakouluille. Se vaatii korkeakouluja tekemään digitaaliset palvelut saavutettaviksi sekä valvomaan saavutettavuuden toteutumista. Saavutettavuus digitaalisessa ympäristössä ei tarkoita pelkästään teknologisia ratkaisuja vaan myös sisältöä, pedagogisia ratkaisuja ja viestintää. Siten direktiivi tulee vaikuttamaan korkeakoulujen koko henkilökunnan toimintaan. 

Me näemme lakimuutoksen mahdollisuutena kehittää korkeakoulujen digitaalisen koulutuksen laatua. Posterimme tarkoituksena on tiedottaa korkeakoulujen henkilökuntaa tulevasta muutoksesta: mitä asioita opettajan pitää huomioida tuottaessaan opetussisältöjä.