Digitaalisuus saavutettavaksi kaikille?
avoimet oppimisympäristöt digitalisaatio osallistava oppiminen senioripedagogiikka
Paikka: Esityssali 12 -
Puheenjohtaja: Marja Kylämä
Ajankohta: 21.3.2019 12.00 - 12.30 (30 minuuttia)

Digitaalisuus saavutettavaksi kaikille?
suunnittelijaopettaja  at Omnia, Espoon työväenopisto


Opettaja joutuu työssään kohtaamaan erilaisia ihmisiä. Tärkeiksi taidoiksi usein nousee kuunteleminen ja läsnäolo. Erityisesti senioreiden kanssa tehtävässä oppimistyössä keskestä on myös epävarmuuden sietäminen niin, ettei koskaan tiedä millaista kurssia oikeasti tulee pitämään. Opettaja harvemmin pääsee toteuttamaaan suunnitelmaansa omien vahvuuksiensa mukaan: opettamiseen liittyy epätäydellisyyden sietäminen. Vapaa sivistystyö tuo myös vapauden ja raamittomuuden, varsinaisia opetussuunnitelmia ei ole. Silti yhteiskunta on esittänyt toivomuksen, että erityisesti vanhenevan väestön digitaalisia taitoja tulee tukea (mm. Valtionavustus aikuisten digitaalisten taitojen vahvistamiseen 2018). Digiteknologian opettajat tarvitsevat erilaisia taitoja selvitäkseen senioriväestön koulututtamisesta, yleisin huomio opettajilla on, että usein saa muokata lennossa omaa opetustaan. 

Yhteiskunta digitalisoituu kovaa vauhtia. Yhteiskunnan tulee tukea sitä, että ihmisellä on mahdollisuus tai ihminen saavuttaa tarvitsemansa palvelut osana arkeaan. Moni suhtautuu digitalisaatioon ja laitteiden käyttöön suurella varauksella. Usean seniorin motivaatio uusien välineiden ja palveluiden käyttöön otossa näyttää olevan yhteydenpito läheisiin sekä vapaa-ajan hyötykäyttö. Näiden aiheiden ympärille voidaan rakentaa oppimista myös tietoturvakysymyksistä, sähköisestä asioinnista ja muuttuvasta maailmasta. Digitaitojen oppija, ikäihminen, saavuttaa tietoutta usein näiden viihteellisempien asioiden ympärille rakennetuin kokonaisuuksin. Sähköinen asiointi ei siis välttämättä ole kovin myyvää, mutta sähköisen asioinnin liittäminen Facebookin peruskurssille herättää keskustelun myös niistä yhteiskuntaa tukevista aiheista. 

Opetuksessa keskeistä on monipuolinen tietotekniikan osaaminen erilaisten teemojen ympärillä. Ryhmässä oppimiseen liittyy myös vertaisoppimisen ja -opettamisen näkökulmat, kun ryhmäläisille kertynyttä erilaista tietoa voidaan jakaa. On myös tärkeää ankkuroida opetus ikäihmisten omaan kokemusmaailmaan, siihen arkeen, jota oppija elää. Oppija oppii myös uutta, kun ryhmässä kysytään asioita, joita yksittäinen henkilö ei olisi tiennyt kysyä.

Lopuksi esitämmekin kysymyksen, johon löydämme varmasti ristiriitaisia vastauksia: Tuleeko digitalisaation olla kaikille avointa? Tuleeko kaikkien kansalaisten kyetä itsenäisesti hoitamaan asiansa yksin verkossa?

Asiasanat: kielitietoisuus, digitalisaatio, senioripedagogiikka, yksilöllinen oppiminen ryhmässä, monipuoliset menetelmät


Sähköisen asioinnin ABC