TVT-OPS käytäntöön - oppilaan digipassi Laukaassa
Content creation Curriculum Good practices
Target group: Basic education

TVT-OPS käytäntöön - oppilaan digipassi Laukaassa
digipedagoginen asiantuntija  at Laukaan kunta paivi.katainen@laukaa.fi


Kuinka saada TVT-opetussuunnitelma käytäntöön? Laukaassa on tehty alakouluille opettajien avuksi oppilaan digipassi, jota seuraamalla opetussuunnitelman tavoitteet toteutuvat osana muuta opetusta. Opettajalla on tukenaan sekä manuaalinen että sähköinen opettajanopas.  Sähköinen opettajanopas sisältää runsaasti vinkkejä ja ohjeita sisältöjen toteuttamiseen luokassa. 

Oppilaan digipassin päämääränä on tehdä TVT-opetussuunnitelman käytännön toteutuksesta mahdollisimman helppoa sekä mahdollistaa oppilaiden tasa-arvoinen digitaitojen oppiminen kaikissa Laukaan kouluissa.

Esityksessä esittelemme sekä paperista että sähköistä materiaalia. Lisäksi kerromme oppilaan digipassin kehittämisprosessista.