Miten opetan tekoälyä oppilaille? Generation AI hankkeessa kehitetty oppimateriaali auttaa!
Artificial intelligence Education technology Good practices
Target groups:
  • Basic education: Subject teachers
  • Class teachers
  • Esiopetuksen henkilöstö

Miten opetan tekoälyä oppilaille? Generation AI hankkeessa kehitetty oppimateriaali auttaa!
Laru Jari KT, yliopistonlehtori  at Oulun Yliopisto


Laru Jari , KT, yliopistonlehtori
Oulun Yliopisto

Generation AI hankkeen yhtenä tavoitteena on saada oppilaat ja opettajat ymmärtämään tekoälyyn ja koneoppimiseen liittyviä turvallisuuskysymyksiä, teknologioita ja malleja kokeilun ja keksimisen kautta.

Olemme ensimmäisen hankevuoden aikana kehittäneet pedagogisia puitteita tekoäly- ja turvallisuuskasvatuksen toteuttamiseksi esi- ja perusopetuksen kontekstissa. Olemme kehittäneet oppimateriaaleja, työkaluja ja menetelmiä yhdessä Helsingin, Joensuun ja Oulun kaupungin kokeilukoulujen oppilaiden ja opettajien kanssa.

Tässä posterissa esittelemme ensimmäisen koneoppimisen opettamiseen soveltuvan materiaali- ja sovelluskokonaisuuden, joka sopii jokaisen suomalaisen opettajan käyttöön.