Verkko-ohjaajasta bottikäsikirjoittajaksi - kuinkas siinä kävikään?
Artificial intelligence Distance education Good practices
Location: Esityssali 36 -
Chairperson: Tuula Havonen
Time: 12/3/21, 12:45 PM - 1:15 PM (30 minutes)

Verkko-ohjaajasta bottikäsikirjoittajaksi - kuinkas siinä kävikään?


Chattibotit ovat viimeisten vuosien aikana yleistyneet voimakkaasti ja niitä hyödynnetään jo paljon niin asiakaspalvelussa kuin neuvonnassakin. Vähitellen chattibotit ovat rantautumassa myös opiskelumaailmaan. Mutta mitä tapahtui, kun opiskelijoiden ohjaajat lähtivät rakentamaan chattibotteja? 

Kerromme esityksessä, kuinka kaksi ohjaajaa lähti ummikkona rakentamaan chattibottia verkko-ohjauksen tueksi. Matkaan lähdettiin, vaikka tekninen tietämys botin rakentelusta oli alkuvaiheessa melko ohutta. Lähtökohta botin rakentamiseen oli kokeilla, miten chattibotti toimii neuvonnan tukena - ja kenties vapauttaa aikaa opiskelijan aitoon kohtaamiseen ja syvällisempään keskusteluun opiskelijan kanssa. Ja siinä missä ohjaaja ei voi olla jatkuvasti tavoitettavissa, voi botti avustaa väsymättä ympäri vuorokauden.

Kerromme esityksessä hyödyntämästämme bottialustasta, suunnitteluprosessin eri vaiheista ja siitä, miten opiskelijamme vastaanottivat botin. Botin rakentaminen on vaatinut teknisen tietämyksen lisäksi vahvaa sisällöllistä osaamista. Käsikirjoitusprosessi on avannut uusia näkökulmia ja laajentanut omaa ymmärrystä siitä, miten usealla eri tavalla samaa asiaa voi ajatella. Botin rakentaminen on ollut laajempi prosessi kuin alkuvaiheessa osasimme aavistaa: vaikka asia entuudestaan oli sisällöllisesti tuttu, omaa katsantokantaa on pitänyt kyseenalaistaa useampaan kertaan. Lisäksi botin testailu, palaute sekä kollega- että opiskelijatestaajilta on ollut tärkeä vaihe botin kehittelyssä.

Botin rakentelun aikana ja käyttäjäkokemusten perusteella olemme hahmotelleet ja pohtineet, kenelle chattibotti soveltuu ja kuka hyötyy chattibotin kanssa keskustelusta. Voiko botti korvata aidon kohtaamisen vai onko tämä kaikki ainoastaan pientä mukavaa puuhastelua? Keskeisiä kysymyksiä liittyy myös itse botin käsikirjoittamiseen: miten botin persoonallisuus ja puhetapa vaikuttavat käyttäjäkokemukseen. Miten otetaan huomioon erilaiset käyttäjät? Mitä oikeastaan tiesimme etukäteen käyttäjistämme ja miten se ohjasi tekemistämme? Nämä ovat ainoastaan pieni siivu heränneistä kysymyksistä matkan varrelta, jotka avasivat silmiämme näkemään haasteita eri näkökulmista.

Esityksessä tuomme esille kuinkas sitten kävikään: voidaanko heittää hyvästit ohjaamiselle, koska botin rakentelu vie kaiken ajan vai mahdollistaako botti ohjaajan keskittymisen opiskelijoiden syvällisempään ohjaukseen ja kohtaamiseen. Näistä kokemuksista ahaa-elämyksineen ja haasteineen kerromme foorumiesityksessämme laajemmin.