STEAM oppimisen työkaluna, innostajana ja luomisen mahdollistajana
Assessment Cooperation Creativity Curriculum Exploratory learning laaja-alaiset osaamiset
Location: Esityssali 36 -
Chairperson: Tuula Havonen
Time: 12/2/21, 3:00 PM - 3:30 PM (30 minutes)

STEAM oppimisen työkaluna, innostajana ja luomisen mahdollistajana
Projektitutkija  at Tampereen Yliopisto


Syksyn 2021 aikana on ollut vireillä STEAM-opetusta toteuttaneiden opettajien ja muiden toimijoiden valtakunnallisen verkostoitumisen käynnistys. Suomen opetussuunnitelmassa ei suoraan puhuta STEAM -työskentelystä, joka maailmalla on suosittua. Toteutuksia on kuitenkin kautta maan ja joillakin paikkakunnilla, kuten Oulun ja Turun seuduilla, jo useita vuosia hyvinkin suunnitelmallisesti. Oulun yliopistossa on myös järjestetty STEAM-pedagogiikan täydennyskoulutusta, ja tänä syksynä alkoi varsinainen STEAM-opettajankoulutus.

STEAM-opetus on Suomessa osittain ymmärretty yhteneväksi käsityönopetuksen kanssa, koska tyypillisesti työskentelyyn liittyvät erilaiset käsityönopetukselle tutut tavat tehdä itse tai ryhmässä suunniteltuja tuotoksia erilaisista materiaaleista ja nykyään myös digitaalisilla keinoilla, kuten 3D-printtaamalla tai elektronista rakentelua hyödyntäen. STEAM-opetus on kuitenkin käsityönopetusta laajempaa, sillä se tuo mukaan tiedekasvatuksen. Tämä on myös Suomessa hyvin ajankohtaista, sillä jo nyt on työvoimapulaa useilla teknologiapanotteisilla aloilla ja tämän työvoimavajeen ennustetaan vain lisääntyvän. STEAM-opetuksen edistämisessä ei kuitenkaan ensimmäisellä sijalla ole ajatus pienten koululaisten urapoluista, vaan innostavasta ja monipuolisesti laaja-alaisia osaamisia edistävästä työskentelystä. STEAM-opetuksessa tutkiva ote, erilaiset ajattelun taidot, yhteisöllinen oppiminen ja erityisesti ongelmanratkaisu ja luovuus nousevat keskiöön.

STEAM-toteutuksissa yhdistetään luontevasti useita oppiaineita ja mukana on usein myös design-pedagogiikkaa ja taideaineiden tuomaa idearikkautta. STEAM sopii hyvin monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen.

Foorumissa esitellään Dublinin yliopiston laajaan metatutkimukseen pohjautuva STEAM-opetuksen suunnittelumalli, jossa on erityisesti mietitty laaja-alaisten osaamisten arvioinnin toteuttamista – myös digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntäen. Systemaattinen suunnittelumalli auttaa opettajia yhdistämään STEAM-opetuksessa tarvittavat elementit pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Samaa suunnittelumallia on testattu seitsemässä Euroopan maassa. Oppilaiden luovuus ja into ovat kokeilujaksolla koronan asettamista rajoituksista huolimatta kukkineet. Näissä kokeiluissa aihepiirit etsittiin kestävän kehityksen piiristä. Foorumiesityksessä pääroolin saavatkin käytännön esimerkit niin tutkimushankkeen piloteista kuin valtakunnalliseen STEAM-verkostoon ilmoittautuneilta. 

STEAM-lyhenne muodostuu sanoista: Science, Technology, Engineering, Art, Math.