Hybridiopetus on täällä, oletko valmis? Näkemysten ja kokemusten jakamista kokeilevalla otteella!
Distance education Good practices Spaces and learning
Location: Esityssali 24 -
Time: 12/3/21, 9:00 AM - 10:15 AM (1 hour 15 minutes)

Hybridiopetus on täällä, oletko valmis? Näkemysten ja kokemusten jakamista kokeilevalla otteella!
KT, yliopistonlehtori  at Oulun Yliopisto


Digitalisaatio on muuttanut pysyvästi ihmisten tapaa opiskella, työskennellä ja viettää vapaa-aikaa. Tästä huolimatta etä- ja hybridiopetuksen/työskentekyä on pidetty koronakriisiin saakka usein erillisenä, ylimääräisenä tai jopa haitallisena ilmiönä, joka ei edistä tehokasta työskentelyä tai oppimista.Tähän voi olla tulossa muutos, sillä koronakriisin vuoksi merkittävä osa länsimaiden väestöstä on saanut 2020-luvun taitteessa arkisia kokemuksia hybridi- ja/tai etäopetuksesta tai työskentelystä. Tieto- ja viestintätekniikan tai vaikkapa tietokoneavusteisen yhteisöllisen oppimisen tutkijat ovat tutkineet ilmiötä jo vuosikymmenten ajan, joten ilmiö ei ole tutkimusmielessä uusi. Korona toi etä/hybridiopetukseen soveltuvan teknologian kuitenkin merkittävällä tavalla osaksi arkeamme, jonka vuoksi myös laite- ja ohjelmistovalmistajat ovat heränneet tarjoamaan ennennäkemättömiä ratkaisuja tukemaan näitä työskentelyn ja opiskelun muotoja. 

Tällaisia uusia tai kuluttajakäyttöön kypsyneitä teknologisia välineitä ja sovelluksia ovat erilaisten videoneuvottelu- ja verkkotyöskentely-ympäristöjen ohella erilaiset kamerat, mikrofonit ja muut vuorovaikutusta lisäävät työkalut ja sovellukset. Tällaisia ovat esimerkiksi sosiaalista läsnäoloa lisäävät osallistujien seurannalla varustetut 360-kokouskamerat, opettajan seurantaan kykenevät web-kamerat, koko opetustilan kattavat laajalinssiset kamerat sekä erilaiset älykkäät mikrofonit ja muut ratkaisut. Oulun yliopistossa ja Oulun ammattikorkeakoulussa on tehty 2020-luvun taitteessa merkittävää kehitystyötä hybridiopetusratkaisujen suhteen. Erilaisia toimintamalleja ja ratkaisuja on useita. 

Tässä toimintasessiossa pyrimme omien esimerkkiemme ohella käsittelemään myös osallistujien kokemuksia ja näkemysiä tähän aiheeseen liittyen. Yhteisten kokemusten jakamisen ohella tarjoamme mahdollisuuden kokeilla näitä hybridiopetusta tukevia välineitä ja sovelluksia tässä sessiossa. Ennen tapahtuma keräämme hyviä ja huonoja kokemuksia toimintasession suunnittelun tueksi opetusalan eri yhteisöissä (Faceboo, Twitter, LinkedIN jne.). 

Itse toimintasessio koostuu seuraavista osioista:
a)  MITÄ SE ON: Mitä on hybridiopetus- ja oppiminen?  tässä osiossa käsitellään sitä mistä ilmiöstä on kyse
b)  MITEN SITÄ TEHDÄÄN? Tapausesimerkkien avulla kerrotaan kuinka nykyteknologian avulla voidaan tukea hybridiopetusta- ja hybridioppimista. Nämä  perustuvat Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun hybridiopetustilojen kehitystyöhön ja nykytilaan, 
c) ONKO SIITÄ MIHINKÄÄN?: Tässä osiossa käsitellään matkaa digiluokasta kohti tavallista luokkaa, monimutkaisesta kohti yksinkertaista ja helppoa. Keskustelua stimuloidaan 1)  ; 2) opetusalan yhteisöissä ennakkoon käydyn keskustelun avulla sekä 3) osallistujiksi kutsuttavien tunnettujen konsulttien ja/tai jälleenmyyjien avulla.
d) KOKEILE ITSE: Tässä tutustumme monipuolisesti erilaisiin kamera- ja ääniratkaisuihin, joiden avulla voi lisätä etäopiskelijoiden läsnäolon tunnetta, seurata tilassa liikkuvaa opettajaa tai parantaa merkittävästi äänenlaatua oppimisen eri konteksteissa