Huomisen koulu - tutustuminen Nummen uuteen koulukeskukseen
(1 hour 30 minutes)


Tervetuloa tutustumaan uuteen koulukeskukseen ja tapaamaan henkilökuntaa ja kuulemaan miten suunnittelu toteutettiin ja miten asiat ovat käytännössä toteutuneet ja toimineet.

http://www.hameenlinna.fi/Palvelut/Koulut-ja-opetus/Koulut-1-9/Nummen-yhtenaiskoulu/

Suunnittelun lähtökohdat

Koulun tilat on suunniteltu siten, että kukin oppimistila sisältää avoimen oppimisalueen, intensiivisen työn alueen ja hiljaisen työn alueen. Kiinteitä seinärakenteita on tehty mahdollisimman vähän, jotta tilat ovat joustavat ja monikäyttöiset.

Myös piha-alueet on suunniteltu siten, että ne toimivat keskeisenä osana avointa oppimisympäristöä. Lisäksi piha-alue on lähiliikuntapaikka, jota käyttävät myös alueen asukkaat.

Yhteinen tila läntiseen kaupunginosaan

Vuosina 2016-2018 rakennettu Nummikeskus on uudenlainen palveluja yhdistävä rakennus. Rakennuksena ja toimintaympäristönä se palvelee laajasti koko läntisen kantakaupungin väestöä eri vuorokauden aikoina.
Nummikeskuksessa aloittivat syksyllä 2018:

  • perusopetus, Nummen yhtenäiskoulu, noin 900 lasta

  • koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, noin 100 lasta

  • Nummen kirjasto (Jukolan kirjasto siirtyi Nummikeskukseen ja nimi vaihtui Nummen kirjastoksi)

  • neuvola ja

  • nuoriso- ja lastenkulttuuripalvelut.

Hankkeen aikataulu ja kustannukset

Nummikeskuksen rakentaminen aloitettiin kesäkuussa 2016 ja rakennus valmistui keväällä 2018.
Palvelukeskuksen rakensi YIT Rakennus Oy ja Caverion Suomi Oy.
Palvelukeskus on Voutilassa ja tontin koko on 24 000 m2.
Hankkeen rahoituksen osalta kaupunginvaltuusto päätti, että Nummen elinkaarihanke toteutetaan leasing-vuokrausperiaatteella. (KV 15.6.2015 § 97)
Kaupunginhallitus päätti valita Nummen yhtenäiskouluhankkeen rahoittajaksi Kuntarahoitus Oyj:n. (KH 14.9.2015 § 376)
Hämeenlinnan kaupunki solmii sopimuksen rakennuksen käytöstä 20 vuodeksi + 5 vuoden optio.
Kustannusarvio on 26 miljoonaa euroa, mikä sisältää  tontin vanhojen rakennusten purkukulut, rakennuttamisen, liittymismaksut ja mahdollisesti optiona hankittavat irtokalusteet ja av-laitteet.