Event Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019 starts on March 20, 2019 at 10:00:00 AM +0200
Aina avoin ammatillinen oppilaitos
Target group: Vocational institution: Experts, planners, supervisors, coordinators

Aina avoin ammatillinen oppilaitos
Projektipäällikkö  at Turun kaupunki, sivistystoimiala annina.laaksonen@turku.fi


Turun kaupunki, sivistystoimiala, Annina Laaksonen
Annina Laaksonen Projektipäällikkö  at Turun kaupunki, sivistystoimiala annina.laaksonen@turku.fi 0406374755

Turun kaupunki, sivistystoimiala, Laitinen Laura
Laitinen Laura Projektikoordinaattori  at Turun kaupunki, sivistystoimiala laura.laitinen@turku.fi

365/12 – Aina avoin ammatillinen oppilaitos -hankkeessa kehitettyjen digitaalisten ja virtuaalisten oppimisympäristöjen avulla rakennetaan tulevaisuuden ammatillista oppilaitosta. Tulevaisuuden ammatillinen oppilaitos mahdollistaa opintojen suorittamisen aiempaa joustavammin, monipuolisemmin ja nopeammin. Hankkeessa kehitetään 365/12-malli ammatillisesta oppilaitoksesta, jossa opiskelu on aina mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta. Mallin sisällön voi kiteyttää kolmeen sanaan: nopeammin, paremmin, ketterämmin. Uusi malli mahdollistaa entistä nopeamman opiskelun ja työelämään siirtymisen sekä välittömän reagoinnin uusiin tilanteisiin. Lisäksi malli tehostaa yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä, tavoitteena uusien innovaatioiden ja liiketoimintaideoiden syntyminen. Tule kuulemaan lisää tulevaisuuden ammatillisesta oppilaitoksesta!