Ideatyöpaja modernin teknologian hyödyntämiseen uusissa oppilaitoshankkeissa – koe samalla käytännössä moderni ja toimiva hybridiopetustila

ITK-workshop

Registrations are closed

Workshop järjestetään Scandic Aulangolla tilassa 34.

Tulevaisuuden oppimisympäristöissä vuorovaikutuksen vahvistaminen, kohtaamis-/opetustilojen toimivuus ja modernin teknologian hyödyntäminen ovat keskeisessä roolissa. Samaan aikaan reaaliaikainen viestintä, opastaminen erilaisissa tiloissa ja viihtyisyys ovat nousemassa entistä merkityksellisimmiksi toimivan oppimisympäristön tekijöiksi.

Uusien oppilaitoshankkeiden ja saneerauskohteiden yhteydessä joudutaan pohtimaan millaisella uudella teknologialla tullaan vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

  • Miten teknologia valjastetaan palvelemaan oppilaita, etäopiskelijoita, opettajia ja vieraita.

  • Miten opettaminen saadaan haltuun toimivilla AV- ja kommunikaatioratkaisuilla.

  • Miten varmistetaan hyvät valmiudet hydridiopetukseen, digitaaliseen viestintään ja teknologian luotettavaan toimintaan ja käytettävyyteen tulevaisuudessa.

Työpajassa ideoidaan esimerkkien kautta käytänteitä miten löytää opetusympäristöihin toimivat teknologiaratkaisut. Käymme läpi mitä tulee ottaa huomioon opetustilojen suunnittelussa, keskustelemme näyttöviestinnän merkityksestä ja mahdollisuuksista. Pohdimme miten erilaiset kohtaamistilat saadaan mahdollisimman monikäyttöiseksi. Osallistuvat voivat nostaa esille omia kokemuksia ja käyttötarpeita, joihin kokeneet asiantuntijat antavat valmiita ideoita ja ratkaisumalleja. Näihin etsitään vastauksia Praecomin asiantuntijoiden ja työpajaan osallistuvien kesken.

Työpaja toteutetaan modernissa hybridiopetustilassa (Aulangon Sali 34), jossa workshop-osallistujat saavat käytännön osallistujakokemuksen hybridiopetustilan teknologiasta ja toimivuudesta.

Tavoite: Osallistujat saavat hyvän keinovalikoiman ja näkemyksiä toimivien teknologisten ratkaisujen suunnitteluun ja hankintojen helpottamiseen.

Kohderyhmä: Oppilaitosten johto, hankinnan valmisteluihin liittyvät opettajat, ICT-asiantuntijat

Paikka: Sali 34 Aulangon vastaanottoaulan oikea takakulma

Workshopin järjestää Praecom Oy.

Date & Time
Wednesday
October 5, 2022
3:00 PM 5:00 PM Europe/Helsinki
Location

Scandic Aulanko

Aulangontie 93
13210 Hämeenlinna
Finland / Suomi
info@itk-konferenssi.fi
Get the direction
SHARE

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.