ITK-konferenssin johtoryhmä

ITK-konferenssin johtoryhmän muodostavat edustajat Suomen tärkeimmistä koulutusalan organisaatioista ja järjestöistä, mm. opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Opetushallituksesta, MAOL:sta, Suomen Luokanopettajat ry:stä, OAJ:sta, Otavan Opistosta, Suomen Akatemiasta, Business Finlandista, Aalto-yliopistosta, Helsingin yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Diakonia-ammattikorkeakoulusta, Hämeen ammattikorkeakoulusta sekä muista opetusalan koulutus- ja hallinto-organisaatioista.

 

ITK-konferenssin suunnitteluryhmä

ITK-konferenssin suunnitteluryhmä edustaa laajalti suomalaista koulutuskenttää. Suunnitteluryhmän tehtävänä on viestiä ITK-konferenssista omille sidosryhmilleen ja kannustaa sidosryhmän edustajia tekemään esitysehdotuksia ja antamaan ideoita ITK-konferenssin kehittämiseen. Suunnitteluryhmä myös osaltaan osallistuu ehdotusten arviointiin (Blind Review) ja toimii konferenssin aikana esitysten puheenjohtajina.

 

Suunnitteluryhmässä on mukana yli 20 asiantuntijaa mm. Marja Kylämä - Suomen Akatemia, Teemu Leinonen - Aalto-yliopisto, Anne Rongas - Otavan Opisto, Piritta Siekkinen - Suomen Luokanopettajat ry, Olavi Arra - OAJ, Leena Vainio, Jorma Joutsenlahti - Tampereen yliopisto, Mika Setälä - MAOL, Pasi Silander - Helsingin yliopisto, Jorma Saarinen, Veli-Pekka Ollikainen - Business Finland, Heikki Mäenpää - Harjula Production, Liisa Ilomäki - Helsingin yliopisto, Ari Korhonen - Aalto-yliopisto, Jari Multisilta - Satakunnan ammattikorkeakoulu, Jouni Kangasniemi - opetus- ja kulttuurinimisteriö.

 

Puheenjohtajana toimii Jarmo Viteli, Tampereen yliopisto.

 

COSS ry ja EduCloud

Ovat mukana kumppaneina tukemassa konferenssia ja sen toteutusta. COSS on vuosien ajan hoitanut mm. Mindtrek-konferenssin järjestelyt Tampereella.
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Puh. 050 3303339

Suomen eOppimiskeskus ry

Valtakunnallisesti toimiva Suomen eOppimiskeskus on mukana mm. ITK-konferenssin sisältöä ja näkyvyyttä koskevia asioita organisoimalla; olemalla mukana ITK-webinaareissa sekä ohjelman rakenteen kehittämisessä ja materiaalien tuotannossa.
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Puh. 040 8276378


Konferenssin johtaja Jarmo Viteli
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Puh. 0500 731237

Näyttelyosasto Jorma Saarinen
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Puh. 0400 481250

 

Mikäli sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa ITK-asioissa, ota yhteyttä

Ilmoittautumista koskevissa asioissa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ITK-ohjelmaa koskevissa asioissa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Laskutusta koskevissa asioissa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Näyttelyä koskevissa asioissa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yleisissä ITK:ta koskevissa asioissa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.