ITK-webinaareissa pääset virittäytymään kevään 2019 ITK-juhlakonferenssin tunnelmaan.

  

Webinaarit järjestetään osoitteessa http://eoppimiskeskus.adobeconnect.com/itk2019/.

 

Webinaarit ovat kaikille avoimia ja maksuttomia eivätkä edellytä ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa mukaan!

 

Kevään 2019 ITK-webinaarit

  

Tiistai 19.2.2019

14.00 - 14.30

  

Valtakunnallinen avointen oppimateriaalien palvelu jatkuvaan oppimiseen  

 

Anna Lindfors

  

Avointen oppimateriaalien käytön edistäminen – yhteishanke käynnistyi opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen kanssa loppusyksystä 2018. Tässä CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen koordinoimassa hankkeessa tehdään valtakunnallista, kaikille koulutusasteille suunnattua, avointen oppimateriaalien palvelua. Palvelu edistää avointen oppimateriaalien löydettävyyttä ja käytettävyyttä opettajien ja oppijoiden arjessa kokoamalla avoimia oppimateriaaleja ja toimimana säilytyspaikkana julkisin varoin tuotetuille avoimille oppimateriaaleille. Esittelemme webinaarissa tämän käyttäjille vuonna 2019 avoimeksi tulevan palvelun ja kutsumme osallistujat mukaan vaikuttamaan lopputuotokseen.

  

14.30 - 15.00

  

Chattibotit nettilukiolaisen apuna

 

Kari A. Hintikka

 

Chattibotit ovat nopeasti yleistyvä tapa jäsentää opiskelijalle laajoja sisältökokonaisuuksia sekä vastata täsmäkysymyksiin. Otavian bottipiloteista on saatu alustavasti erittäin hyviä kokemuksia. Opiskelijat eivät koe että verkko-ohjaajien ja opettajien läsnäolo olisi muuttuneet itsepalveluksi, vaan että botin kanssa asioita voi oppia jopa paremmin kuin perinteisessä digioppimateriaalilla tai oppailla.

  

Tiistai 26.2.2019

14.00 - 14.30

  

Arto Niva

  

14.30 - 15.00

  

Papert ja Resnick: Teknologian pedagogiset ydinajatukset MIT:stä

 

Tapani Saarinen, Ph.D.
Eurooppa-koulu, Brysseli

 

Seymour Papert alkoi jo 1960-luvulla Yhdysvalloissa kehittämään lapsille omaa tietokoneiden ohjelmointikieltä. Papert oli sekä Jean Piaget'n että Marvin Minskyn työtoveri, joka yhdisti pedagogisessa ajattelussaan konstruktivismin ja tekoälyn. Tämä esitys pureutuu MIT:ssä vaikuttaneen Papertin sekä hänen oppilaidensa, kuten Mitch Resnickin, pedagogisiin ydinajatuksiin oppimisesta tietokoneiden aikakaudella.

 

Tiistai 5.3.2019

14.00 - 14.30

  

Teemu Leinonen

  

14.30 - 15.00

  

Anne Rongas

Tiistai 12.3.2019

14.00-14.30

  

Kaisa Honkonen & Erkki Kaila

  

14.30 - 15.00

  

Pia Niemelä

 

15.00-15.30

 

Kehittäjäopettajat digiosaajina

 

Tanja Jurvanen (UTU), Ilmari Hannula (HY) ja Satu Piispa-Hakala (UEF)

 

Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutuksen käyneitä tai niissä parhaillaan opiskelevia on liki sata. Jokaisella heistä on yhteys yliopistoon ja tuoreimpaan digipedagogiseen tutkimukseen sekä koulutuksen ja opetuksen kenttään oman työn ja koulutukseen kuuluvan kehittämishankkeen kautta. Hankkeet lähtevät aina kentän tarpeista. Organisaatiot eli kunnat ja koulut hyötyvät erikoistumiskoulutuksesta laajasti. Moni koulutettava on siirtynyt omassa organisaatiossaan asiantuntijatehtäviin.
Hyöty tulee muun muassa siitä, että yhteys digipedagogiseen tutkimukseen säilyy koulutusverkoston kautta ja vuorovaikutus saa kasvuvoimaa käytännön kentän tuntemuksesta. Ei ole ihan pikku juttu, että voi sparrata kehittämisajatuksiaan maantieteellisestikin
kattavan verkoston kanssa!

  

Webinaaritallenteet

ITK-webinaarien tallenteet löydät omalta sivultaan sekä YouTube-soittolistalta.