Sopimuksen kohde:

Hämeenlinnassa hotelli Aulangolla järjestettävän ITK-konferenssin yhteydessä järjestettävän
ITK-workshopin toteuttaminen ja toteutuskustannusten jakaminen. Workshopit ovat
keskiviikkoisin joko kokopäiväisiä klo 10-17 (lounastauko klo 13-14) tai puolipäiväisiä klo 10-13
tai 14-17. Sisällöltään workshopit ovat mahdollisimman toiminnallisia.

Sopijaosapuolet:

ITK-konferenssin järjestäjät (jäljempänä ITK-organisaatio), joka hallinnoi ITK-konferenssin ja
workshopien toteutustiloja ja ITK-tiedotteita sekä workshopin toteuttajaorganisaatio (jäljempänä
Toteuttaja).

Sopimusehdot:

1.
ITK-organisaatio järjestää vuosittain tilat ja mahdollisuuden ITK-workshopien järjestämiseen
hotelli Aulangolla. Tiloja on rajallinen määrä.
2.
Toteuttaja hakeutuu workshopin järjestäjäksi ensisijaisesti ITK-organisaation vuosittain
järjestämän Call for Papers kautta. ITK-organisaatio valitsee Toteuttajat tilojen sallimissa
puitteissa.
3.
Toteuttaja vastaa workshopin käytännön toteuttamisesta, workshopin edellyttämien esittäjien,
ohjaajien ym. kuluista, erikoislaitteiden hankkimisesta ja kustannuksista, tiedottamisesta ja
markkinoinnista sekä näistä aiheutuvista kustannuksista.
4.
ITK-organisaatio ottaa workshopin nimen ja lyhyen kuvauksen painettuun ITK-konferenssin
ohjelma- ja muihin julkaisuihin sekä tiedottaa workshopeista muun konferenssitiedottamisen
yhteydessä.
5.
ITK-organisaatio ottaa vastaan workshopin ilmoittautumiset ja laskuttaa mahdolliset
osanottomaksut osallistujilta.
6.
Toteuttaja vastaa oman workshopinsa markkinoinnista ja sen aiheuttamista kustannuksista.
7.
Toteuttaja maksaa ITK-organisaatiolle tilavuokran ja hallintomaksun. Tilavuokra on koko päivän
workshopista 300 € ja puolen päivän workshopista 150 €. Tilan varusteina on datatykki,
valkokangas ja internet-yhteys. ITK-organisaation hallintomaksu on 10 € workshopin
osanottajaa kohti. Maksujen eräpäivä on ennen workshopin toteutuspäivää.