Uudet lukutaidot näkyväksi
Opetusteknologia Oppimisympäristöt Yksilöllinen oppiminen
Paikka: Esityssali 14 -
Puheenjohtaja: Pasi Silander
Ajankohta: 19.4.2024 12.45 - 13.15 (30 minuuttia)
Kohderyhmä:
  • Luokanopettajat
  • Perusaste/lukio: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit

Uudet lukutaidot näkyväksi
Haveri Jukka mediapedagogi  at Tampereen kaupunki


Haveri Jukka , mediapedagogi
Tampereen kaupunki

Uudet lukutaidot näkyväksi - esityksessä kerrotaan esimerkkien välityksellä miten Tampereelle mediataitoja, ohjelmointiosaamista ja digitaalista osaamista kehitetään säännöllisellä pajatoiminnalla,  jota kohdentuu kaikille 3, 5 ja 8. luokille. Pajatoimintaa koordinoi perusopetuksen mediapedagogi yhdessä tutoropettajien kanssa. Toimintaa varten luotiin vuorovaikutteinen materiaalipankki, jonka sisältö kehittyy ja päivittyy pajojen myötä.  Esimerkkien ja vinkkien jakamista varten jaettiin kaikille kouluille oma mediakanava. Esityksessä esitellään ratkaisut. Mediapedagogin lisäksi esityksessä on mukana tutoropettajia.