Lasten ja nuorten tietosuoja harrastustoiminnassa - Opit, työkalut ja innovaatiot
Hyvät käytänteet Oppimisympäristöt
Paikka: Esityssali 36 -
Puheenjohtaja: Marja Kylämä
Ajankohta: 19.4.2024 9.45 - 10.15 (30 minuuttia)
Kohderyhmä:
  • Aikuiskouluttajat ja vapaan sivistystyön toimijat
  • ICT järjestelmä- ja tukihenkilöt
  • Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijat

Vuohelainen Hanna digiosaamisen ja viestinnän vauhdittaja  at TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry


Eloholma Mikko , Digiosaamisen vauhdittaja
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Ymmärrys datan hyödyntämisen pelisäännöistä on käynyt entistä tärkeämmäksi osaksi arkeamme. Tietosuoja on perusoikeus, mutta erityisesti lasten ja nuorten henkilötietoja on suojattava. Eurobarometrin 2019 mukaan yli kolmannes 15–24-vuotiaista ei ollut koskaan kuullut EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta. Tässä kontekstissa syntyi hanke, joka lisää luontevasti lasten ja nuorten, heidän vanhempiensa sekä seura- ja yhdistystoimijoiden tietosuojaosaamista harrastustoiminnan yhteydessä.

Puheenvuorossa jaamme käytännön kokemuksia ja oppeja yhteistyöstä lasten ja nuorten, vanhempien sekä seuratoimijoiden kanssa ja kerromme tuotoksista, joiden avulla voimme yhdessä edistää lasten ja nuorten tietosuojaa digitalisoituvassa maailmassa.   

Lisäksi pohdimme käytännön haasteita yksityisyyden ja henkilötietojen suojan toteutumisessa maailmassa, jossa kohtaamiset ovat yhä enemmässä määrin siirtyneet verkkoon kaupallisten toimijoiden alustoille. Kaikki lasten ja nuorten suosimat alustat eivät sovella eurooppalaista tietosuojalainsäädäntöä toimintaansa, ja käyttäjien tiedot ovat monille kauppatavaraa. On mietittävä, miten voisimme organisaatioina toimia sosiaalisen median alustoilla ja pyrkiä tavoittamaan niillä toimivia lapsia sekä nuoria, ja samaan aikaan opettaa heitä suojelemaan yksityisyyttään.

GDPR4CHLDRN - Tietosuoja haltuun harrastustoiminnassa -hankkeessa olemme kehittäneet informatiivisia kuvakkeita, jotka selventävät tietosuojaan liittyviä käsitteitä erityisesti lapsille ja nuorille. Seuroille ja yhdistyksille olemme seuratoimijoiden kanssa yhteistyössä laatineet käytännönläheisen työkalupakin, joka tukee tietosuojalainsäädännön soveltamista ja noudattamista seuroissa ja yhdistyksissä. Hankkeessa osana työkalupakkia kehitetyt kyselyt sekä diplomit puolestaan toimivat seuroissa ja yhdistyksissä osaamisen tunnistamisen ja kehittämisen apuna.  

Työtä on tehty tiiviissä yhteistyössä seurojen ja yhdistysten kanssa. Tämä yhteistyö on ollut avainasemassa materiaalien ja työkalupakin kehittämisessä käyttäjäystävällisiksi. Sidosryhmät ovat tukeneet hanketta ja osallistuneet sen toteutukseen. Yhteistyötä on tehty myös digitaalisia palveluita seuroille ja yhdistyksille tarjoavien yritysten kanssa.

Hankkeessa tuotettuja materiaaleja julkaistaan useilla kielillä, jotta ne olisivat mahdollisimman laajasti saatavilla sekä helposti hyödynnettävissä.