Digiturvataitoja harjoittelemassa Kangasalan varhaiskasvatuksessa
Hyvät käytänteet Opetusteknologia Oppimisympäristöt
Paikka: Esityssali 13 -
Puheenjohtaja: Arja Viteli
Ajankohta: 18.4.2024 13.30 - 14.00 (30 minuuttia)
Kohderyhmä:
  • Esiopetuksen henkilöstö
  • Varhaiskasvatuksen henkilöstö

Anna-Maija Wilen Hanketyöntekijä  at Kangasalan kaupunki/Varhaiskasvatus


Rintala Heli , Hanketyöntekijä
Kangasalan kaupunki/Varhaiskasvatus

Wilen Anna-Maija , Hanketyöntekijä
Kangasalan kaupunki/Varhaiskasvatus

Kangasalan varhaiskasvatuksessa on vahvistettu digi- ja mediaturvataitojen osaamista. Uudet lukutaidot-hankkeessa on luotu konkreettinen ja helppokäyttöinen väline, jonka avulla varhaiskasvatuksen henkilöstö voi tutustua digi- ja mediaturvataitoihin alle kouluikäisten lasten kanssa. Välineeksi kehitettiin perinteinen lautapeli, jossa seikkaillaan digimaailmassa. Tehtävänä on mm. miettiä, millaisia tietoja ei ole hyvä kertoa itsestään vieraille tai millaisia epätosia asioita internetistä voi löytyä. Pelilaudan ja tehtäväkorttien lisäksi löytyy sähköistä lisämateriaalia, jonka avulla pelilaudan sisältöjä voi syventää. Haluamme tarjota yhden esimerkin, jonka avulla tärkeitä taitoja voi leikillisesti ja pelillisesti harjoitella ja nostaa keskusteluun varhaiskasvatuksessa. Osa tehtävistä osallistaa myös huoltajia ja tietoa digiturvataidoista siirtyy lasten mukana koteihin.