Yhteiskehittämisellä ja pilotoinnilla kohti uutta oppimisen digipalvelua
Analytiikka Hyvät käytänteet Yksilöllinen oppiminen
Paikka: AREENA-sali -
Puheenjohtaja: Tarmo Toikkanen
Ajankohta: 20.4.2023 15.15 - 16.00 (45 minuuttia)
Kohderyhmä: Korkeakoulut: Rehtorit ja johtajat

Nousiainen Siiri viestintäasiantuntija  at CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy / Digivisio 2030 -hanke siiri.nousiainen@csc.fi 0505932069


Koivu Kati , pilottituen asiantuntija
Tampereen Yliopisto
kati.koivu@tuni.fi 0503012328

Digivisio 2030 -hankkeessa kehitetään uusia palveluja tukemaan muutosta kohti oppimisen tulevaisuutta. Palveluja kehitetään yhdessä korkeakoulujen ja palvelujen loppukäyttäjien kanssa. 

Digivisiossa kehitettävän uuden digipalvelun tavoitteena on yhdistää suomalaisten korkeakoulujen jatkuvan oppimisen tarjontaa kaikkien oppijoiden saataville helposti ja vaivattomasti, yhteen paikkaan. 

Palvelun kehityspolku muodostuu teknisistä osajulkaisuista, joita pilotoidaan korkeakoulujen kanssa. Pilotointia tehdään erilaisissa korkeakouluympäristöissä, jotta piloteista syntyvä kokemus ja palaute ovat monipuolisia. Pilotoinnin tavoitteena on paitsi kokeilla ja kehittää teknistä toteutusta, mutta myös edistää laadullista kehittämistä ja toiminnallista muutosta korkeakouluissa. 

Uuden digipalvelun teknisen osajulkaisun 1.0 pilotointi on käynnistynyt lokakuussa 2022. Ensimmäisessä pilotissa testataan korkeakoulujen non-formaalin koulutustarjonnan tuontia palveluun. Pilotin on tavoitteena kerätä kokemustietoa non-formaalin koulutustarjonnan tunnistamisesta ja kuvaamisesta yhteisessä tietoalustassa. Pilotti toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulun (yhdessä Itä-Suomen yliopiston ja Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Aalto yliopiston kanssa. 

ITK-Areena -esityksessä esittelemme pilotoinnin periaatteita ja käytännön toteutusta Digivisio 2030 –hankkeessa ja syvennymme erityisesti Digivisiossa kehitettävän digipalvelun teknisen osajulkaisun 1.0 pilottien toteutukseen.