Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2023 starts on 20. huhtikuuta 2023 klo 9.30.00 +0300
Verkkokoulutuksen suosio ammatillisen kehittymisen välineenä
Etäopetus Hyvät käytänteet Virtuaaliympäristöt
Aseta suosikiksi
Paikka: Esityssali 21 -
Puheenjohtaja: Laakso Matleena
Ajankohta: 20.4.2023 11.15 - 11.45 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijat

Koistinen Hanna Projektitutkija  at Itä-Suomen yliopisto hanna.koistinen@uef.fi +358 407071812


Aalto Anna-Reetta , yliopisto-opettaja
Turun yliopisto
anna-reetta.aalto@utu.fi +358 50 307 6395

Aavikko Lotta , projektitutkija
Jyväskylän yliopisto
lotta.k.aavikko@jyu.fi +358 50 4492959

Koistinen Hanna , Projektitutkija
Itä-Suomen yliopisto
hanna.koistinen@uef.fi +358 407071812

Rantanen Sanna , yliopisto-opettaja
Turun yliopisto
sanna.ma.rantanen@utu.fi

Uudet digipedataidot 0-100! (2021-2023, OPH) on täydennyskoulutushanke opettajille. Lähestymme koulutuksissa digitaitoja lempeästi pedagogiikka edellä huomioiden opettajien lähtökohtien ja tarpeiden moninaisuuden. Koulutuksen pääasiallisena kohderyhmänä ovat perusopetuksen opettajat, jotka kokevat tarvitsevansa tukea digipedagogisissa taidoissa. Koulutuksia voi suorittaa etänä verkkokoulutuksena joko itsenäisesti tai ohjatusti. Koulutushanke sisältää neljä opintojaksoa, jotka muodostavat yhdeksän opintopisteen kokonaisuuden. 

 

Esityksessä pureudutaan syksyllä 2022 käynnistyneessä hankekokokonaisuudessa tapahtuneeseen muutokseen itsenäisen verkkokoulutuksen suosioon suoritustapana. Verkkokoulutus on aikaan ja paikkaan sitoutumaton koulutusmuoto ja koulutukseemme osallistuvista opettajista merkittävä osa valitsi ensisijaiseksi toteutustavaksi itsenäisen verkkokoulutuksen. Esityksessä on tarkoituksena pohtia muutoksen syitä ja tarkastella verkkokoulutuksen mahdollisuuksia ja haasteita ammatillisen kehittymisen välineenä hankkeesta saatujen koulutuskokemusten pohjalta. 

Vielä edellisessä (syksy 2020 – kevät 2022) järjestetyssä koulutuksessa itsenäisen verkkokoulutuksen ja ohjatun verkkototeutuksen roolit olivat tasavertaisia. Syksyllä 2022 alkaneessa koulutuksessa ohjatut Zoomissa järjestetyt koulutukset eivät keränneet osallistujia entiseen tapaan. Verkkokoulutus mahdollistaa omatahtisen etenemisen sisällöissä ja osallistujille merkityksellisten sisältöjen valitseminen koulutukseen. Koulutuksen sisältöjä on myös mahdollista kohdentaa osallistujien taitojen ja tavoitteiden mukaan. Nämä piirteet näyttäisivät olevan opettajille tärkeitä nopeatempoisessa koulumaailmassa.  Riippumattomuus ajasta ja paikasta ohjaa verkkokoulutusta itsenäiseen työskentelyyn. Tämän takia koulutuksen järjestäjien olisi hyvä pohtia ja panostaa verkkokoulutusympäristön vuorovaikutuksellisuuteen, osallistavuuteen ja yhteistoiminnallisuuteen siten, että ympäristö palvelisi osallistujien välistä jakamista sekä ideoiden vaihtoa. Pyrimme käytännön esimerkkien avulla jakamaan esityksessämme vinkkejä ja toimintatapoja verkkokoulutuksen toteuttamisesta Moodle-pohjaisella DigiCampus -verkkokoulutusalueella. 

 

Koulutukseen osallistujilta kerätään palaute, jossa he arvioivat   koulutuksen laatua ja koulutuksesta saamaansa   ammatillista hyötyä. Lisäksi osioissa etenemistä seurataan ja tuetaan osaamiskartoitusta hyödyntäen.  Koulutuksen yhteydessä ja sen toteutuksen liittyvässä arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota osallistuvien opettajien kautta tapahtuvaan asiantuntijuuden jakamiseen   työyhteisöissä (muutosagenttius) sekä kehittymissuunnitelmiin myös koulutusosioiden jälkeen.   

 

Hyödynnämme näitä kartoituksia ja palautteita esityksemme pohjalla ja taustamateriaalina.  Tarkastelemme niiden kautta millaisia toiveita ja tarpeita opettajilla on verkkokoulutusympäristössä opiskelemiseen. Haluamme esityksellämme tukea keskustelua verkkokoulutuksen roolista tulevaisuuden ammatillisen koulutuksen areenana sekä pohtia toimintatapoja, joilla verkkokoulutusympäristöistä saisi osallisuutta ja vuorovaikutusta tukevia.