Vantaan digistrategia: Toinen aste
Hyvät käytänteet
Paikka: Esityssali 13 -
Puheenjohtaja: Tuula Havonen
Ajankohta: 20.4.2023 15.45 - 16.15 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijat

Nyqvist Maarit Tieto- ja viestintätekniikan asiantuntija  at Vantaan kaupunki maarit.nyqvist@vantaa.fi 040 543 4826


Nyqvist Maarit , Tieto- ja viestintätekniikan asiantuntija
Vantaan kaupunki
maarit.nyqvist@vantaa.fi 0405434826

Sasu Leinonen , Tieto ja -viestintätekniikan asiantuntija
Vantaan kaupunki
sasu.leinonen@vantaa.fi +35840 663 0522

Esitys on osa Vantaan digistrategian esittelyä (varhaiskasvatus, perusopetus, toinen aste).

Vantaa edistää intohimoisesti koulutuksen digiasioita. Kaikki lähtee kaupungin visiosta, jonka mukaan ”Tieto- ja viestintäteknologia auttaa oppimaan, osallistumaan ja voimaan paremmin”. Visio konkretisoituu digipedagogisiksi ohjelmiksi, jotka on koottu erikseen varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja toiselle asteelle.

Toisen asteen digipedagoginen ohjelma on työkirja, johon on koottu digipedagogiset tavoitteet Vantaan lukioille ja ammattioppilaitos Varialle. Työkirja kuvaa toisen asteen koulutuksen toimintakulttuuria ja esittelee viisi digipedagogista tavoitetta: vastuullisuus ja tietoturva, tieto- ja viestintäteknologia oppimisen välineenä, toimijuus digitalisoituvassa työelämässä, oppimisympäristön laajeneminen ja tietoturva.

Työkirja antaa konkreettiset välineet oman oppilaitoksen nykytilan määrittelyyn, tavoitteiden asettamiseen ja osaamisen kartoittamiseen. Foorumiesityksessä esitellään työkirjaa, avataan Vantaan toisen asteen digipedagogisia tavoitteita ja kerrotaan, minkälaisella prosessilla tavoitteet tehtiin.