Tekoälyä hyödyntävä uraohjaussovellus opintojen, työllistymisen ja tulevaisuuden suunnitteluun
Tekoäly
Paikka: Esityssali 35 -
Puheenjohtaja: Pöntynen Leena
Ajankohta: 20.4.2023 11.15 - 11.45 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijat

Tekoälyä hyödyntävä uraohjaussovellus opintojen, työllistymisen ja tulevaisuuden suunnitteluun
Kaipainen Terhi Tietoasiantuntija  at Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu terhi.kaipainen@xamk.fi 0503124965


Saari Jani , Ohjelmistosuunnittelija
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
jani.saari@xamk.fi 050 462 6560

Koulutus- ja urapolut monipuolistuvat, työn tekemisen rakenteet muuttuvat ja jatkuvaan oppimiseen kannustaminen kulkee läpi koko yhteiskunnan. Tämä kehitys luo uudenlaisia vaatimuksia myös uraohjaukselle. Sen merkitys ja tarve on kasvanut yhteiskunnassa, ja lisääntyy edelleen uudenlaisia rakenteita hakevassa työ- ja opiskeluelämässä. 

Miten uraohjausta voidaan kehittää palvelemaan entistä moninaisempaa ja laajempaa yleisöä? Kuinka tämä toteutetaan siten, että arvokas kasvokkain tapahtuva ohjaus säilyttää oman paikkansa, ja saa samalla tukea teknologiasta? Miten uraohjausta hakevaa voidaan tukea mahdollisimman joustavasti ja monipuolisesti? 

Tässä esityksessä kerromme, kuinka lähdimme hakemaan vastauksia kysymyksiin ja millainen matkamme on ollut kehittäessämme uudenlaista tekoälytuettua uraohjaussovellusta. Avaamme tekoälyä hyödyntävän uraohjaussovelluksen kehitystyötä ja sen käytöstä saatua palautetta.

Sovellusta kehitetään yhdessä tehden ja kokeillen

Uraohjaussovellusta kehitetään hankkeessa, jossa on toimijoita sekä ammattikorkeakoulusta että ammatilliselta toiselta asteelta. Moniammatillisessa työryhmässä on sekä teknistä osaamista että ohjauksen asiantuntijuutta, jolloin yhteistyöskentelyssä on päästy hyvin kiinni ihmiskeskeisen, asiakaslähtöisen, teknologia-avusteisen ja saavutettavan uraohjauksen suunnitteluun. Sovelluksen teknisestä toteutuksesta vastaavat teknologiakumppanit, joilla jokaisella on oma roolinsa sprinttikehityksessä. 

Kehittämistyön keskiössä ovat käyttäjät: opiskelijat, asiakkaat ja uraohjauksen ammattilaiset ja asiantuntijat, joita osallistetaan testaajien ja kokeilijoiden rooleissa. Sprinttikehittämisen menetelmien mukaisesti kehittämispalautteet käsitellään nopeasti ja niiden pohjalta tehdään uusia ratkaisuja edelleen testattaviksi.

Hankkeessamme kokeillaan, kuinka uraohjaussovellus voi tukea ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulun opiskelijoiden sekä kuntakokeiluun osallistuvien opinto- ja urasuunnittelua. Tavoitteena on lisäksi tukea osallistujien työllistymis- ja opiskeluvalmiuksia sekä digitaalista osaamista muun muassa lisäämällä tekoälyyn liittyvää ymmärrystä. Osaamisen tunnistamisen prosessin testaaminen tekoälyn avulla KOSKI-rajapinnasta ja Primuksen tietovarannosta tuo oman lisänsä hankkeessa tehtävään ammatillisen koulutuksen kehittämistyöhön. 

Käyttöliittymässä on rajapinnat erilaisiin tiedon lähteisiin. Käyttäjä voi koota ja rakentaa omia uratavoitteitaan, tulevaisuuden suunnitelmiaan, osaamisiaan ja vahvuuksiaan sekä kehittämisen kohteitaan, ja samalla halutessaan hyödyntää tekoälyn laatimia suosituksia. Sovellus tukee käyttäjää hahmottamaan omalla opinto- ja urapolullaan erilaisia mahdollisuuksia ja tulevaisuuksia sekä valintojen vaikutuksia niihin. Samalla se antaa tukea päätösten tekemiseen. Koska kehitämme teknologiaan ja tekoälyyn pohjaavaa uraohjaussovellusta, on kehitystyössä erityisen tärkeää huomioida eettiset ja tietosuojaan liittyvät seikat.

Uraohjaussovelluksen kehittämisen opit

Tähän mennessä olemme oppineet, että pilottina toteutettavan sovelluksen kehittämistyö vaatii huolellista suunnittelua sekä tiimiltä halua ja kykyä ratkaista asioita yhdessä. Tärkeää on luoda yhteinen näkemys tavoitteesta. Kehitystyön keskiössä ovat testaajat ja kokeilijat, joiden mukaan saaminen edellyttää muun muassa kehitystyön tavoitteiden avaamista ymmärrettävään muotoon ja osallistumisen mahdollistamista kehitystyön varhaisessa vaiheessa.

Ensimmäisiä uraohjaussovelluksen käyttäjäkokemuksia saadaan alkuvuonna 2023, joten pääsette ensimmäisten joukossa kuulemaan myös kehitystyön tuloksia.