Tekijänoikeuslaki muuttuu
Hyvät käytänteet Opetusteknologia Oppimisympäristöt
Paikka: Esityssali 14 -
Puheenjohtaja: Marja Kylämä
Ajankohta: 20.4.2023 11.15 - 11.45 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Lukion opettajat

Tekijänoikeuslaki muuttuu
Löyttyniemi Mikko Koulutus- ja asiakaspäällikkö  at Kopiosto mikko.loyttyniemi@kopiosto.fi +358400403651


Salmela Kirsi , Lakiasiainjohtaja
Kopiosto
kirsi.salmela@kopiosto.fi 09 4315 2349

Tekijänoikeuslaki uudistuu. Mitä se tarkoittaa opetuksen näkökulmasta? Miten sisältöjen käyttö opetuksen havainnollistamiseksi helpottuu? Mitä on opetuksen havainnollistaminen? Lain käsittely eduskunnassa on viivästynyt ja lopullista sisältöä odotettu jo pitkään. Vielä näin vuoden 2023 alussakin on epävarmaa, tullaanko laki hyväksymään vielä ennen eduskuntavaaleja. Tekijänoikeudet ovat tärkeässä roolissa opettajan työssä, mistä syystä ajantasaisen tiedon päivittäminen ja ylläpitäminen on tärkeää.  

Esityksessä käydään läpi konkreettisin esimerkein keskeiset muutokset liittyen erilaisten sisältöjen käyttöön opetuksessa. Tule kuulemaan, miten tekijänoikeuslaki vaikuttaa opettajan työhön!