Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2023 starts on 20. huhtikuuta 2023 klo 9.30.00 +0300
Pelikasvatuksen verkko-opinnot kehitettiin vahvassa työelämäyhteistyössä 
Etäopetus Hyvät käytänteet
Aseta suosikiksi
Paikka: Esityssali 13 -
Puheenjohtaja: Ruotsalainen Hille
Ajankohta: 21.4.2023 9.45 - 10.15 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Ammattikorkeakoulu: Opettajat

Tuominen Suvi Lehtori  at Humanistinen ammattikorkeakoulu suvi.tuominen@humak.fi 050 4705 422


Kylmäkoski Merja , Yliopettaja
Humanistinen ammattikorkeakoulu
merja.kylmakoski@humak.fi +358 400 349 287

Tuominen Suvi , Lehtori
Humanistinen ammattikorkeakoulu
suvi.tuominen@humak.fi +358 50 4705 422Humanistisella ammattikorkeakoululla (Humak) on pitkä historia mediakasvatukseen ja verkkonuorisotyöhön kytkeytyvän tematiikan parissa. Lisäksi Humakilla on ammattikorkeakouluille tyypilliseen tapaan hyvin vahvat työelämäyhteydet. Maaliskuussa 2022 käynnistyneet pelikasvatuksen opinnot (10 op) ovatkin pitkän ja monisyklisen kehittämistyön tulosta. Työelämän kanssa yhteiskehittämistyönä syntyi kaikkiaan 10 opintopistettä pelikasvatusopintoja, jotka jakautuvat kahteen viiden opintopisteen laajuiseen opintojaksoon, Pelikasvatus nuorisotyössä 1 ja 2.  

Pelikasvatusopintojen kehittäminen Humakissa alkoi nuorisotyön kentällä havaitusta pelaavien nuorten kanssa työskentelevien nuorisotyöntekijöiden kiinnostuksesta oman koulutuksen saamiseen. Nuorisotyön kentän kokema tarve näkyy myös tutkimuksessa. Joidenkin arvioiden mukaan avoin nuorisotalotoiminta vähenee tulevaisuudessa (ks. esim. Malm 2021). Nuorisotyöntekijät arvioivat, että pelitoiminta kasvaa lähitulevaisuudessa nuorisotyön toimintaympäristönä tai työmuotona kolmanneksi eniten, heti digitaalisen nuorisotyön sekä etsivän ja erityisnuorisotyön jälkeen. Nuorisotyöntekijöistä 33 prosenttia uskoi, että pelaamisen ja pelitoiminnan merkitys kasvaa erittäin paljon ja 37 prosenttia uskoi merkityksen kasvavan melko paljon. (Malm 2021.) 

Humak pyrki vastaamaan kentän tarpeeseen tilaamalla YAMK-opinnäytetyön. Stella Härkösen opinnäytetyön yhtenä tuloksena oli se, että yhdenvertaisuuden näkökulma tulisi olla vahvana pelikasvatuksessa (Härkönen 2021). Siten erityisesti Pelikasvatus nuorisotyössä 1 -opintojaksolla yhdenvertaisuus oli hyvin vahvana läpileikkaavana teemana. 

Opintojaksojen kehittämistyössä oli mukana myös Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden Non-toxic -hanke, joka osallistui opintojen toteutussuunnitelmatyöhön tuottamalla opintojaksoille videomateriaalia yhteensä viiden lyhyen videon verran. Videoita olivat suunnittelemassa ja toteuttamassa myös Mikko Meriläinen (Tampereen yliopisto), Usva Friman (Tampereen yliopisto), ja Mika Joensuu (Hyvinkään kaupunki).  

Ensimmäiselle opintojaksolle Pelikasvatus nuorisotyössä 1 ilmoittautui noin 40 opiskelijaa. Puolet ryhmästä oli Humakin omia tutkinto-opiskelijoita ja puolet avoimen opiskelijoita. Ensimmäisestä webinaarista lähtien tunnelma oli opintojaksolla erittäin innostunut ja yhteisöllinen. Webinaareissa panostettiin tietoisesti yhteisöllisyyden rakentamiseen alusta alkaen ja heti ensimmäisessä webinaarissa järjestetty yhteinen pelisessio vapautti tunnelmaa mukavasti. Työelämäyhteistyö näkyi opintojakson aikana opiskelijoille siten, että webinaareissa hyödynnettiin runsaasti työelämän asiantuntijoita puhujina ja fasilitaattoreina. 

Opintojakso toteutettiin käänteisen oppimisen mallilla: asiasisällöt opiskeltiin ensin itsenäisesti verkossa monimediaisten aineistojen ja erityyppisten tehtävien avulla ja sen jälkeen webinaareissa syvennettiin opittua. Opintojakson kaikissa kolmessa webinaarissa keskityttiinkin yhdessä tekemiseen ja keskusteluun, ja luennot pyrittiin pitämään lyhyinä. Opiskelijapalautteen keskiarvo oli 4,2 (asteikolla 1-5) ja palautteen mukaan opiskelijat pitivät käänteisen oppimisen mallista. 

Pidin erityisesti webinaareista. Kiva, että ne toteutettiin sillä tavalla, että ensin opiskeltiin itse ja sitten syvennettiin webinaarissa. Kurssimateriaalit oli hyviä ja erityisesti pidin kurssille tehdyistä videoista. 

”Vierailevat puhujat kertoivat mielenkiintoisista aiheista. Yhdessä pelaaminen oli parasta! Lopputehtäväkin oli mielenkiintoinen ja kannusti pohtimaan asiaa syvällisesti.” 

Syksyllä 2022 käynnistyneen Pelikasvatus nuorisotyössä 2 -opintojakson kokoamisessa hyödynnettiin kevään opintojakson palautetta. Toisesta opintojaksosta haluttiin tehdä itsenäinen kokonaisuus, jonka voi opiskella käymättä ensin Pelikasvatus nuorisotyössä 1 -opintojaksoa. Yhtenä oppimistehtävänään opiskelijat pääsivät kokeilemaan roolipelaamista Suomen roolipeliseuran järjestämissä roolipelisessioissa ja pelillistämistä opiskeltiin opintojaksoa varten varta vasten laaditulla Seppo-pelillä. 

Opimme näiden kahden opintojakson toteutuksesta sen, että käänteisen oppimisen malli on opiskelijoille todella mielekäs tapa opiskella verkossa. Se vaatii opintojakson hyvin tarkkaa aikatauluttamista ja opiskelijoiden jatkuvaa informointia. Toiseksi opimme sen, että tiivis työelämäyhteistyö on paras mahdollinen tapa kehittää opintoja. Tähän sopii hyvin vanha afrikkalainen sananlasku: Jos haluat mennä nopeasti, kulje yksin. Jos haluat mennä pitkälle, kulje yhdessä. 

 

Lähteet 

Härkönen, Stella 2021. Pelikasvatus nuorisotyössä: Yhdenvertaisuus etusijalle nuorisotyöllisessä pelitoiminnassa. Viitattu 28.10.2022. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021061415930  

Malm, Karla 2021. ”Parempi vaihtoehto kuin 80-luvun Suomi”? Nuorisotyöntekijät, paikat ja ympäristö vuonna 2030. Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 119. Helsinki. Saatavilla osoitteessa: https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2021/04/Parempi-vaihtoehto-kuin-80-luvun-Suomi.pdf