Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2023 starts on 20. huhtikuuta 2023 klo 9.30.00 +0300
Paremman maailman puolesta 3D- pelimaailmoissa yhteistyöllä oppien
Etäopetus Hyvät käytänteet Virtuaaliympäristöt
Aseta suosikiksi
Paikka: Esityssali 13 -
Puheenjohtaja: Ruotsalainen Hille
Ajankohta: 21.4.2023 10.30 - 11.00 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Lukion opettajat

Pihkala-Posti Laura Projektipäällikkö  at TAU laura.pihkala-posti@tuni.fi 0505304188


Arvola Paavo , project leader
TAU
paavo.arvola@tuni.fi +358 405597536

Pihkala-Posti Laura , project manager
TAU
laura.pihkala-posti@tuni.fi +358 50 5304188


Esittelemme esityksessämme luonnontieteiden ja kieltenoppimisen yhdistävän kansainvälisen projektin, jonka keskiössä on nykyisten opetussuunnitelmien hengessä edistää näiden alueiden integroitua oppimista virtuaalisissa sandbox-pelimaailmaympäristöissä. Lähestymistapa tukee erilaisia oppijoita ja mahdollistaa virtuaalisten pelimaailmojen yhteisöllisen, monikielisen ja monikulttuurisen kehittämisen. Suositut virtuaaliset, avoimet 3D-pelimaailmat, kuten Minecraft, mahdollistavat immersoivia oppimisasetelmia välineillä, jotka ovat opiskelijoille entuudestaan tuttuja vapaa-ajan kontekstista. 
 
 
Hanke tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, ja opiskelijat pääsevät harjoittelemaan ja toteuttamaan kansainvälistä virtuaaliyhteistyötä globaalien haasteiden ratkaisemiseksi, erityisesti liittyen ilmastonmuutokseen. Hankkeen aikana opiskelijat, opettajat ja tutkijat kehittävät yhdessä mahdollisimman toimivia virtuaalikonsepteja aine- ja kulttuurirajat ylittävään kansainväliseen projektiyhteistyöhön. Lisäksi opetellaan hyödyntämään monipuolisia tiedonhakustrategioita mainittujen haasteiden ratkaisemiseksi. Kuvaamme esityksessä hankkeen sisältöä tarkemmin, mm. opettajille hankkeen alkuvaiheessa tehdyn taustakyselyn tuloksia, tähänastisia kokemuksiamme lähestymistavasta ja ajankohtaiset projektivaiheet, sekä keskustelemme aihepiiriin liittyvistä pedagogisista ja teknisistä haasteista ja mahdollisuuksista.