Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2023 starts on 20. huhtikuuta 2023 klo 9.30.00 +0300
Osaamisen tunnistamisen automatisointi, KOSKI-palvelusta suoraan opintokortille
Arviointi Opetusteknologia Tekoäly
Aseta suosikiksi
Paikka: Esityssali 14 -
Puheenjohtaja: Pasi Silander
Ajankohta: 20.4.2023 15.00 - 15.30 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Ammatillinen oppilaitos: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit

Äikäs Marjo projektipäällikkö  at XAMK marjo.aikas@xamk.fi 0447028749


Pesonen Jukka , opettaja/hanketoimija
Ammattiopisto Samiedu
jukka.pesonen@samiedu.fi 0445506650

Osaamisen tunnistamisen automatisointi, KOSKI-palvelusta suoraan opintokortille

Yhä useampi aikuinen opiskelee ammatillisessa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnossa, vaihtaen alaa tai hankkien lisää osaamista muuttuvassa työelämässä. Opintojen alussa aiemman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen vie aikaa, todistuspapereita monistellaan ja skannataan, lähetellään oppilaitoksessa oikeille käsittelijöille, kirjataan päätöksiä järjestelmiin joskus nopeasti, joskus viiveellä. 

OPH:n KOSKI-palveluun tallentuu opiskelijoiden suorittamat aiempien tutkintojen tiedot. Omat tiedot voi katsoa palvelusta ja jakaa linkin sähköisesti haluamalleen taholle.

Olemme nyt rakentamassa koneoppivaa järjestelmää, joka kokoaa tunnustamispäätösehdotuksen KOSKI-tiedon pohjalta opiskelijan nykyiseen tutkintoon. Päätösehdotus perustuu oppilaitosten aiempiin tunnustamispäätöksiin ja OPH:n tunnustamisohjeisiin. Opiskelija lähettää linkin oppilaitoksen sovellukseen, tunnustamispäätösehdotus tulee opiskelijatietojärjestelmän kautta asian osaiselle opettajalle/opolle päätöksen tekoa varten esitäytetyin merkinnöin. 

Hyödyt hakijalle, opiskelijalle ja oppilaitokselle

Opiskelemaan hakeutuvaa kiinnostaa opiskeluaika. Hyväksiluvuista voidaan sovelluksen avulla esittää hakijalle arvio hakuvaiheessa. Tämä voi helpottaa päätöksenteossa. Opiskeluja aloittava opiskelija saa tunnustamispäätöksen nopeasti ja HOKS voidaan tehdä tarkemmin heti opintojen alussa. Oppilaitokselle nopeampi prosessi OSTUssa vähentää kirjaamisia ja vapauttaa henkilöstön aikaa opetukseen ja ohjaukseen.

Mitä uutta hankkeessa on?
OPH:n KOSKI-järjestelmä on dataltaan luotettavaa. KOSKI-dataa käytetään valtakunnallisesti erittäin suppeasti, lähinnä opiskelijastatuksen tarkistamiseen. Hankkeessa olemme avanneet KOSKI-osaamislinkistä tutkinnon ja osaamiset. Olemme kaivaneet oppilastietojärjestelmästä osaamisen tunnustamiset vuodesta 2018 alkaen. Nämä tiedot yhdistämällä voidaan yksittäisen opiskelijan tiedoista saada tunnustamispäätösehdotus, jonka opettaja/opo hyväksyy tai hylkää. Nämä päätökset opettavat koko ajan koneoppivaa järjestelmää, ja koneoppimisella tuotetut päätösehdotukset tarkentuvat ja parantuvat OSTU-komponenttia käyttäessä. 

 

Missä mennään?
Hankkeen kesto on 1.1.2022-30.8.2023. Pääpaino siinä on tekoälyä hyödyntävä uraohjaussovellus opintojen, työllistymisen ja tulevaisuuden suunnitteluun. Osaamisen tunnustaminen, OSTU-komponentti on pieni, mutta herkullinen dataa ja koneoppimista yhdistävä kokonaisuus, joka varmasti kiinnostaa oppilaitoksia. Tällä hetkellä, marraskuussa 2022 KOSKI-osaamislinkki luetaan ja puretaan auki sovelluksessa. OSTU–komponentti antaa tällä hetkellä tunnistamispäätösehdotuksen tutkinnon osittain ja yhteisissä tutkinnon osissa osanosittain. Testaaminen ja ehdotusten tarkentaminen jatkuu ja opiskelijat ja tunnustamista tekevä henkilöstö pääsevät testaamaan ehdotuksia alkuvuodesta 2023. Alkuvuodesta rakennetaan integraatio myös suoraan Wilmaan.

Huhtikuussa meillä on jo käyttökokemusta, joten pääsette ensimmäisten joukossa kuulemaan kokemuksia ja tuloksia.