Opettajien sparrausta Erilaisen oppimisen kahviloissa
Hyvät käytänteet Oppimisympäristöt Yksilöllinen oppiminen
Paikka: Esityssali 14 -
Puheenjohtaja: Hille Ruotsalainen
Ajankohta: 20.4.2023 14.15 - 14.45 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Ammatillinen oppilaitos: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit

Opettajien sparrausta Erilaisen oppimisen kahviloissa
Halla Mirje Projektipäällikkö  at Sataedu mirje.halla@sataedu.fi 0401994175


Halla Mirje , Projektipäällikkö
Sataedu
mirje.halla@sataedu.fi 0401994175

Taimi Anna , Tiiminvetäjä
Sataedu
anna.taimi@sataedu.fi 0401994882

Ammatillisessa oppilaitoksessamme Sataedussa yksi ikuisuuskysymyksistä on, miten saamme tiedon ja osaamisen leviämään alalta ja opettajalta toiselle. Kuitenkin ne samat haasteet opiskelijoiden motivoinnissa ja pohdinnat oppimista edistävistä keinoista on jokaisella opettajallamme ja monia ratkaisuja on jo löydetty. Hyviä käytäntöjä ja kokemusta on siis paljon, mutta usein ne pysyvät pienen piirin tietona.

Työelämän metataitojen oppimista kehittävässä Play-hankkeessamme (ESR) loimme tähän yhdeksi ratkaisuksi Erilaisen oppimisen kahvilat. Näissä kahviloissa keskustelemme yhdessä erilaisista oppimisen ja opettamisen menetelmistä, keskittyen varsinkin pelillisiin, vuorovaikutteisiin ja innostaviin menetelmiin. Tarkoituksena ei siis ole keskittyä erityisiin oppijoihin, vaan erilaisiin menetelmiin.

Kahvilat on suunnattu erityisesti Sataedun opetus- ja ohjaushenkilöstölle. Joka kahvilassa on 1-3 alustajaa, jotka johdattelevat aiheeseen käytännön esimerkkien kautta. Alustajat ovat oman henkilökuntamme jäseniä ja pyrimme siihen, että joka kerralla alustajat ovat vaihtuneet, jotta saamme tuotua mahdollisimman monen eri alan ja toimipaikan osaajia esiin. Tapaamisten aiheina on ollut mm. pelilliset menetelmät matematiikan opetuksessa, vuorovaikutteisuus ja ohjauksellisuus verkko-opetuksessa sekä oivallukset ammattistarttitoiminnasta. Osa kahviloista on rakennettu tietyn metataidon ympärille, esim. teeman ollessa ongelmanratkaisu ja tiedontulkinta tutustuimme pakopeleihin ja  tiimityöskentely teeman alla käsittelimme yhteistyöalustoja, VR:ää ja monialaisuutta. 

Kahvilassa voi osallistua aktiivisesti tai vain kuunnella, tuoda mukaan omaa asiantuntemusta tai oppia ja kysellä itselle täysin uudesta asiasta. Keskustelulle on tilaa ja tilaisuuden fasilitaattorit pyrkivät luomaan turvallisen tilan, jossa keskustelua myös syntyy. Kahvilan idea perustuu siihen, että organisaatiossa on jo osaamista ja se vain pitää saada leviämään. Ketään ei kuitenkaan pakoteta keskusteluun, vaan on myös lupa vain kuunnella.

Kahviloissa on hyödynnetty eri sovelluksia ja verkon vuorovaikutusalustoja, kuten Wonder ja Padlet. Näillä on saatu niin keskustelua aktivoitua kuin kokeiltua itse “osallistujana” yhteistä työskentelyä. Nämä sovellukset ja alustat eivät kuitenkaan ole olleet kahviloiden pääteemana, vaan työvälineitä teeman käsittelyn tueksi. Näin olemme samalla saaneet tuotua esille ja koettavaksi erilaisia etä- ja hybridiopetuksen keinoja ja välineitä sekä innostettua opettajia niiden käyttöön.

Osa tilaisuuksista on järjestetty pelkästään verkossa ja osa hybridinä. Hybriditoteutukset olemme pitäneet hybridiopetusta varten rakennetuissa luokissa tai sitten olemme hyödyntäneet mukana kulkevaa hybridiopetuksen tukisettiä. Näin saimme näitäkin välineitä ja mahdollisuuksia tuotua laajempaan tietoisuuteen.

Kahvilamme eivät ehkä ole mullistava uusi keksintö, mutta oiva tapa tukea tärkeää yhteistä tiedonjakoa ja hyvien käytäntöjen leviämistä, metataitojen esiin nostoa sekä digipedaosaamisen kehittymistä. Kahvilamme ovat saaneet hyvää palautetta osallistujilta, mukaan on tarttunut paljon uutta ja kokeilemisen arvoista sekä on saatu osuvaa sparrausta oman opetuksen kehittämiseen. Tässä esityksessä kerromme tarkemmin kahviloiden toteutuksesta, ajatuksista niiden taustalla sekä siitä, mitä olemme oppineet matkan varrella.