Ilmastosoturit toivon luojina
Hyvät käytänteet Yksilöllinen oppiminen
Paikka: Esityssali 36 -
Puheenjohtaja: Anne Rongas
Ajankohta: 20.4.2023 17.15 - 17.45 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Lukion opettajat

Ilmastosoturit toivon luojina
Setälä Mika lehtori  at Lempäälän kunta mika.setala@lempaala.fi +358503597297


Lehtinen Jarmo , lehtori
Lempäälän kunta
jarmo.lehtinen@lempaala.fi +358401337407

Ilmastosoturit on  Lempäälän lukiossa vuonna 2018 perustettu ryhmä. Ryhmä keskittyy etsimään ja välittämään tietoa ympäristönsuojelusta, innostamaan ihmisiä tekemään luonnon ja ilmaston kannalta fiksuja valintoja, vaikuttamaan asioihin lähellä ja kauempana ja tuomaan esille toivon näkökulmaa kiinnittämällä huomiota edistysaskeleisiin. Ryhmässä on tällä hetkellä lähes sata jäsentä eli noin joka viides lukiossa toimiva kuuluu Soturiryhmään.

Soturit tarttuivat meidän yli 800 ihmisen kampuksen ruokahävikkiongelmaan ja kokosivat whatsappryhmän, jonne ISS keittiömme emäntä päivittäin ilmoittaa, onko lounasta jäänyt. Jos on, sitä voi hakea omaan kippoon 2-4 euron kilohintaan. Nuoret Soturimme ovat tehneet useita kymmeniä toiminnallisia ja ekoaiheisia kouluvierailuja ympäri Suomea. Meillä on myös ollut monenlaista yhteistyötä esim. Lempäälän  kunnan eri toimijoiden ja mm. strategiaryhmän kanssa.

 

Toiminta verkossa ja sosiaalisessa mediassa on sotureille tärkeeää.

Tästä pääset ILMASTOSOTUREIDEN OMILLE KOTISIVUILLE

Meidät löydät myös

Facebookista

Twitteristä

Instagramista

Ilmastosoturitoiminnassa opiskelijat oppivat  teknologiataidoista graafista suunnittelua ja verkkojulkaisemista, mutta myös monia muita laaja-alaisia taitoja. Osa on ollut mukana erilaisissa tutkimus- ja oppimateriaalihankkeissa, ovat päässeet vaikuttamaan kampuksen asioihin oman kestävän kehityksen-ryhmämme ja koulun kehittämisryhmän jäseninä. He ovat olleet järjestämässä tapahtumia koululla, ovat verkostoituneet laajasti ja miettineet yhteistyökumppaneitten kanssa erilaisia yhteistyöprojekteja. He ovat olleet tekemässä julisteita, järjestäneet erilaisia somekampanjoita, ovat olleet sanomassa mielipiteitään ja ajatuksiaan erilaisissa paneeleissa ja kunnan ympäristöprojekteissa, sekä osallistuneet Educa-messuille. Ilmastosoturit olivat kuultavana keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmistelussa ympäristöministeriössä, joten soturitoiminta on jo valtakunnallisesti tunnettua.Tekemisen kautta opiskelijoiden ympäristöahdistus on helpottanut ja on päästy luomaan toivon ilmapiiriä. Samalla opiskelijoiden ja koko koulun yhteisöllisyys on vahvistunut.

Soturitoiminnan ansiosta nuoret ovat tietoisempia ilmasto- ja ympäristöasioista. Sen lisäksi he ovat myös saaneet vahvistusta omista lahjakkuuden osa-alueistaan, koska ovat käyttäneet näitä taitoja konkreettisessa toiminnassa. Ekologisempi tulevaisuus, niin sanottuna vihreä siirtymä on jo käynnissä ja tulee muuttamaan arkemme totaalisesti. Soturitoiminnassa mukana olevat nuoret ovat tähän muutokseen valmiimpia; he ovat tuiki tarpeellisia muutosagentteja. 

Opettajan lisäksi esiintymään tulee 2-3 lukion opiskelijaa, sillä ilmastostorit on ennen muuta opiskelijoiden omaa toimintaa, jota opettajat vain tukevat.