Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2023 starts on 20. huhtikuuta 2023 klo 9.30.00 +0300
HyFlex - kokemuksia joustavasta opiskelutavasta
Etäopetus Hybridiopetus
Aseta suosikiksi
Paikka: Esityssali 13 -
Ajankohta: 21.4.2023 12.00 - 12.30 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijat

Torvikoski Janne Asiantuntija, projektipäällikkö  at Centria janne.torvikoski@centria.fi 0504771635


Ahonen Heikki , Lehtori (tieto- ja viestintätekniikka)
Centria
heikki.ahonen@centria.fi 0406536064

Torvikoski Janne , Asiantuntija, projektipäällikkö
Centria
janne.torvikoski@centria.fi 0504771635

Österberg-Högstedt Johanna , Lehtori (liiketalous)
Centria
johanna.osterberg-hogstedt@centria.fi 0401906993

Pandemia-aika muutti koulutusta pysyvästi. Korkeakoulujen täytyy nyt linjata, millaisin mallein opetusta jatkossa järjestetään. Osa opiskelijoista haluaa ja voi osallistua lähiopetukseen, mutta yhä kasvava joukko peräänkuuluttaa joustavia opiskelijalähtöisiä etä- ja verkko-opiskelumahdollisuuksia. 

HyFlex-malli saattaa olla ratkaisu opetuksen järjestämiseen. Termi on yhdistelmä sanoista Hybrid Flexible, joustava hybridiopetus. HyFlex-muotoisella opintojaksolla opiskelija voi valita, osallistuuko hän opetukseen luokassa (face-to-face), verkossa samanaikaisesti (online synchronously) vai verkossa eriaikaisesti (online asynchronously). (Beatty 2019, 13.)  

 Käytännössä HyFlex-mallissa opintojakson sisälle rakennetaan kolme tasavertaista osallistumisvaihtoehtoa hyödyntäen niissä mahdollisimman paljon samoja elementtejä, eli materiaaleja ja tehtäviä. Kantava arvo on opiskelijan valinta: opiskelijalla on aina mahdollisuus valita, miten hän opintojaksolle osallistuu. Hän voi tehdä valinnan joka opetuskerralla, viikolla tai teemoittain, riippuen siitä miten opettaja on opintojakson suunnitellut. 

 ESR-rahoitteinen MOOTTORI (Monimuotoiset työ- ja oppimisympäristöt) -hanke on mahdollistanut HyFlex-muotoisten pilottiopintojaksojen tuottamisen ja toteuttamisen Centria-ammattikorkeakoulussa. Hanketta koordinoi Centria-ammattikorkeakoulu, ja mukana ovat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KPEDU sekä Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius. 

Hankkeessa mukana olevat Centria-ammattikorkeakoulun opettajat suunnittelivat ja toteuttivat lukuvuonna 2022-2023 HyFlex-muotoisia opintojaksoja. Tässä foorumiesityksessä opettajat kertovat, miten pilottiopintojaksot onnistuivat. Kerromme myös, miten aiomme jatkossa kehittää HyFlex-mallia laajempaa käyttöönottoa varten.