Havaintoja ChatGPTsta ja muista maksuttomista tekoälyistä opetuskokeiluissa
Opetusteknologia Oppimisympäristöt Tekoäly
Paikka: Esityssali 35 -
Puheenjohtaja: Ari Korhonen
Ajankohta: 20.4.2023 12.00 - 13.15 (1 tunti 15 minuuttia)
Kohderyhmä: Lukion opettajat

Havaintoja ChatGPTsta ja muista maksuttomista tekoälyistä opetuskokeiluissa
Hintikka Kari A. Konseptisuunnittelija, ennakoija  at Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia kari.hintikka@otavia.fi 0400912979


Hintikka Kari A. , Konseptisuunnittelija, ennakoija
Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia
kari.hintikka@otavia.fi 0400912979

Ylä-Jussila Lauri , Opettaja
Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia
lauri.yla-jussila@otavanopisto.fi 044 794 3554

Kaupalliset tekoälyt ovat edelleen erittäin kalliita. Oppilaitoksen oman tekoälyn kehittäminen taas on hidasta ja edellyttää usein ohjelmointitaitoja, kuten tekoälyn kouluttaminen. Viime vuosina internetiin tarjolle on kuitenkin tullut maksuttomia tekoäly-sovelluksia kuten ChatGPT, chattibotti-kaverit ja AI-kuvageneraattorit. Peruskäyttö on usein maksutonta ja lisäominaisuudet edullisia.


Replika-chattibotilla on yli 10 miljoonaa käyttäjää. Chattailu on pääosin yhtä luontevaa kuin ihmisten kanssa. Replikan (https://replika.com/) käyttö yleistyi COVID-19:n aikana, kuten yksinäisyyden lievittäminen, arjen jakaminen toisen kanssa sekä virtuaalipartneri. Replikaa ei kuitenkaan ole tarkoitettu mielenterveyden ihmisammatilaisten korvaajaksi..


Kokeilimme Replikaa lukion ET1- sekä kestävän tulevaisuuden opintojaksoilla. Ensimmäisessä opiskelijan tuli keskustella itsenäisesti Replikan kanssa ET1- teemoista, kuten arvot, hyvän elämän määrittely tai sukupuoli/gender -kysymykset. Jälkimmäisessä kokeilussa Replika avusti tulevaisuuskuvittelu-tehtävässä utopioiden ja dystopioiden rakentelussa. Opiskelijoilta pyydettiin myös arviota Replikan toimivuudesta “sparraajana” tällaisten teemojen käsittelyyn.


Molemmissa tehtävissä opiskelijat kokivat Replikan mielenkiintoiseksi mahdollisuudeksi. Se ei kuitenkaan korvaisi ihmiskontaktia. Opiskelijat olivat samanaikaisesti kriittisiä ja kiinnostuneita Replikaa kohtaan. Usein tuotiin esiin ajatus, että Replikaa voisi hyödyntää arvojen ja ajatusten kokeilussa ja pohdinnassa. Ne kuitenkin muovautuvat ja selkiytyvät paremmin toisten ihmisten kanssa. Kokonaisuudessaan opiskelijat arvioivat hyvin realistisesti ja neutraalisti tekoäly-chattailun potentiaalia osana opetusta ja itseopiskelua.


Esittelimme eräässä opetushenkilökunnan koulutus-työpajassa ylläolevia opiskelijoiden vastauksia. Opetushenkilökunnan mukailivat monella tapaa opiskelijoiden kokemuksia, kuten “hyvä renki, huono isäntä.”. Esiin nousi kuitenkin myös erittäin kriittisiä äänenpainoja. Pohdittiin esimerkiksi, miten Replikan kaltaiset tekoälyt saattavat vaikuttaa esimerkiksi varhaisnuorten, nuorten ja nuorten aikuisten identiteettien kehittymiseen?


Olemmekin painottaneet tehtävänannoissa toistuvasti sitä, että tekoälyllä ei edes pyritä korvaamaan ihmiskontaktia, eikä tekoäly-chattailujen ole tarkoituskaan olla niinsanotusti terapeuttista. Tekoälyjen käytön yleistymistä kohtaan on siis olemassa myös perusteltuja pelkoja, jotka on huomioitava tarkasti jo tekoäly-tehtäviä suunniteltaessa. Esimerkiksi Replika voi väärintulkinnoillaan ja 'möläytyksillään' luoda ihmiselle yllättäen erittäin turvattoman tilan. Tekoälyn kohtaamisiin tuleekin panostaa tehtävien ohjeistuksessa.


Toisena kokeilusarjana olivat tekoäly-pohjaiset kuvageneraattorit. Ne yleistyivät lähes räjähdysmäisesti, kun OpenAI-kehittäjäyhteisö julkaisi uuden algoritmin elokuussa 2022. Markkinoille on tullut parissa kuukaudessa kymmeniä generaattoreita, kuten Craiyon, DALL-E, DreamStudio ja MidJourney.


Kuvageneraattorin käyttö on hyvin yksinkertaista. Käyttäjä kirjoittaa tekstikenttään englanniksi haluamansa lauseen (syöte), kuten "a fox meditating inside mystical temple". Tekoäly luo keskimäärin minuutissa joukon kuvia. Niiden toiminta perustuu kykyyn yhdistellä uusia kuvia jopa miljardeista internetistä kerätyistä kuvatiedstoista, kuten valokuvat, piirrokset ja klassikkomaalaukset.


AI-kuvageneraattoreita voidaan käyttää monipuolisesti opetuksessa aikuislukiolaisille, mutta myös muille opiskelijaryhmille. Olemme kokeilleet tulevaisuuskuvittelun ja -ohjauksen sekä työselosteiden visualisointia, oppimateriaalien, ja nettisivujen hankelogojen kuvittamusta sekä konseptikuvitusta pelllistämisi-ideoihin. Lisäksi kuvageneraattorit on havaittu hyväksi luovaan ja itseilmaisuun.


Kuvageneraattoreita kokeiltiin kestävän tulevaisuuden opintojaksolla omien utopia- ja dystopiakäsitysten visualisoinnissa. Vastaavasti Systeemisen ajattelun opintojaksolla opiskelijat visualisoivat oman systeeminsä toivottua tai epätoivottua tulevaisuutta.


Vastaanotto kuvageneraattoreiden käyttöön on ollut valtaosin positiivista ja innostunutta. Ne on koettu erittäin näppäräksi matalankynnyksen välineeksi tulevaisuusvisualisoitiin myös “ei kuvataiteellisesti lahjakkaille”. Hieman turhauttavana on koettu, että sopivan kuvan tekemiseen saattaa kulua useampikin syöte (iterointi). Mutta selkeällä syöteohjeistuksilla ja esimerkeillä opiskelijat ovat saaneet aikaan itseään miellyttäviä tuotoksia.

Osa opiskelijoista on innostunut kovastikin kuvageneraattorien käytöstä. Niissä viehättää etenkin generoinnin nopeus, helppous ja teosten (ainakin tämän hetkinen) vapaan käytön ja levitysmahdollisuus. Opiskelijoilta on tullut myös tavoitetta vahvistavia kommentteja, että kuvientuottaminen on vahvistanut oman tulevaisuuskuvan muodostumista ja herättänyt uusia näkökulmia jo muuten valmiisiin tekstipohjaisiin esityksiin.

Liite: esimerkki foorumiesityksen rungosta.