Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2023 starts on 20. huhtikuuta 2023 klo 9.30.00 +0300
Digitaalisen koulutuksen ja nuorisotyön suuntaviivat EU-ohjelmissa
Etäopetus Hyvät käytänteet Opetusteknologia
Aseta suosikiksi
Paikka: Esityssali 21 -
Puheenjohtaja: Pasi Silander
Ajankohta: 21.4.2023 13.30 - 14.00 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijat

Vuorio Jaakko Erityisasiantuntija  at Opetushallitus / SALTO Digital jaakko.vuorio@oph.fi 0505302853


Jaakko Vuorio , Erityisasiantuntija
Opetushallitus / SALTO Digital
jaakko.vuorio@oph.fi +358505302853

Juha Kiviniemi , Erityisasiantuntija
Opetushallitus / SALTO Digital
juha.kiviniemi@oph.fi

Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma (2021–2027) on EU:n poliittinen aloite, joka pyrkii tuomaan jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmät sekä nuorisotyön digiaikaan kestävästi ja tehokkaasti. Erityisesti koronapandemian esiin tuomat haasteet niin koulutusjärjestelmien digitalisaatiossa, etäopetuksessa, digitaalisissa taidoissa ja yhteiskunnissa laajemmin ovat vauhdittaneet EU:n pyrkimyksiä ja tavoitteita digitalisaation suhteen. Digitalisaatio edistyy EU-jäsenmaissa eri tahtiin. OECD:n vuonna 2018 tekemässä tutkimuksessa todetaan, että alle 40 % EU-maissa toimivista opettajista tunsi olevansa valmiita käyttämään digitaalista teknologiaa opetuksessaan. Kansainvälisen monilukutaidon tutkimukseen (ICILS) vuonna 2018 osallistuneista 13–14-vuotiaista oppijoista yli kolmasosalla ei ollut perustason digitaalisia taitoja. Neljäsosalla EU:n pienituloisista kotitalouksista ei ole mahdollisuutta hankkia tietokoneita ja laajakaistaa. Koronapandemia osoitti, että opetusalan digitaalisia valmiuksia on lisättävä. Lisäksi oppilaiden digitaaliseen osaamiseen liittyvät puutteet ja epätasa-arvoisuus tulivat esiin ja vahvistuivat, kun sosiaalisesti tai taitojen puolesta heikommassa asemassa olevat oppilaat jäivät kokonaan opetuksen ulkopuolelle.

EU haluaa nousta globaalisti digitalisaation edelläkävijäksi, ja tähän jäsenmaat ovat sitoutuneet merkittävillä yhteisillä taloudellisilla panostuksilla. EU:n Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmassa on kaksi selkeää painopistettä: (1) kehitetään tehokkaita digitaalisia koulutusekosysteemejä, ja (2) kehitetään digitaalisessa muutoksessa tarvittavia digitaalisia taitoja ja osaamista. Tavoitteiden saavuttamiseksi Euroopan komissio on tehnyt joukon aloitteita. Yksi näistä tehdyistä aloitteista on ollut perustaa digitaalisuuteen koulutuksen ja nuorisotyön sektoreilla keskittyvä SALTO Digital -resurssikeskus Suomeen opetushallitukseen.

EU:n jäsenmaat ovat kohdanneet koronapandemian myötä useita haasteita moneen yhteiskunnan osaan, joista erityisesti lapset ja nuoret ovat haavoittuvassa asemassa. Foorumisesityksessä paneudumme digitalisaatioon koulutuksen ja nuorisotyön eurooppalaisessa viitekehyksessä Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot ohjelmien kautta. Millaisia politiikkatoimia, menetelmiä ja aloitteita on nähtävissä digitalisaation haasteiden selättämisessä Eurooppalaisessa koulutuksessa ja nuorisotyössä? Miten digitaalisia taitoja, sivistystä ja osaamista yritetään tukea ja edistää Euroopassa tällä hetkellä sekä tulevaisuudessa?