Digiohjauksella kohti korkeakoulua
Oppimisympäristöt Yksilöllinen oppiminen
Paikka: Esityssali 35 -
Puheenjohtaja: Anne Rongas
Ajankohta: 21.4.2023 11.15 - 11.45 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Ammatillinen oppilaitos: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit

Anttila Heidi Vastuuasiantuntija  at Tampereen Yliopisto heidi.anttila@tuni.fi 0407769421


Anttila Heidi , Vastuuasiantuntija
Tampereen Yliopisto
heidi.anttila@tuni.fi 0407769421

Keränen Marja , Projektipäällikkö
Tampereen ammattikorkeakoulu
marja.keranen@tuni.fi 0405044333

Suomessa tavoitteena on, että 50%:lla suomalaisista on korkeakoulututkinto vuoteen 2030 mennessä.​ Näin voimme taata riittävän ja oikean osaamisen työmarkkinoilla.​ Miten innostaa lukiolaisia ja ammattikoulun suorittavia tai jo työelämässä olevia korkeakouluopintoihin?  Miten rohkaista nuorta, joka oletusarvoisesti ajattelee, etteivät taidot riitä opiskeluun korkeakoulussa?

OHJUS-hankkeessa on haettu vastauksia em. kysymyksiin kehittämällä digitaalinen ohjausalusta, kohtikorkeakoulua.fi ja saatu lukuisissa työpajoissa sekä opinto-ohjaajille, että 2-asteen opiskelijoille vastauksia, millaista digitaalisen ohjauksen tulisi olla. Erilaiset reitit korkeakouluun on esitetty ohjausalustalla yksinkertaisesti ja selkeästi.  Hankkeessa luodun mallin pohjana on ajatus, että selvittämällä omat vahvuutensa ja oman pohjaosaamisensa, voi saada kipinän lähteä tavoittelemaan reittiä kohti korkeakoulua ja löytää itsestään sisäisen motivaation ja varmuuden ”minäkin voin ja osaan”. Voisiko tämä olla yksi keino esim. koulutusperimän murtamiseen?

Hankkeessa uutta on prosessimallit, joissa korkeakouluopintoja voidaan suorittaa työssä oppien eli opinnollistaen. AMK-tutkinnosta voidaan suorittaa osa työssä oppien ml. harjoittelu ja opinnäytetyö.​ Yrityksen osaamistarpeet ja tulevan opiskelijan aiempi osaaminen vaikuttavat siihen, miten tutkinto muodostuu.​ Opiskelijan mahdolliset aiemmat opisto- tai korkeakouluopinnot voidaan hyväksilukea tutkintoon.

Korkeakouluopintoja työssä oppien -malleja pilotoitaessa kontaktoitiin sekä yrityksiä, että työssä olevia, joilla amk-opinnot ovat keskeytyneet. Yritysten kiinnostus yllätti, samoin kuin mukaan haluavien työntekijöiden innostuneisuus oli myös positiivinen yllätys.

Mitä tuloksia hankkeessa saatiin ja millaisiksi mallit muotoutuivat. Kuulet tästä lisää foorumissa.  
Tutustu alustaan osoitteessa kohtikorkeakoulua.fi