Uusi verkkokurssi varhaiskasvattajille – kokemukset suunnittelusta, pilotoinnista ja käyttöönotosta
Uusi verkkokurssi varhaiskasvattajille – kokemukset suunnittelusta, pilotoinnista ja käyttöönotosta
Arviointi Oppimisympäristöt
Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen henkilöstö

Uusi verkkokurssi varhaiskasvattajille – kokemukset suunnittelusta, pilotoinnista ja käyttöönotosta
Maasalo Ida Suunnittelija  at Liikenneturva ida.maasalo@liikenneturva.fi 0504721501


Posterin pdf-versio


Liikenneturvalla on pitkät perinteet eri ammattiryhmien kouluttamisesta liikenneturvallisuusasioissa. Hyödynnämme myös digitaalisuuden mahdollisuuksia laadukkaasti. Vuonna 2020 otimme käyttöön uuden verkko-oppimisympäristön, jonne tuotamme kursseja erilaisille kohderyhmille.

Vuonna 2021 suunnittelimme ja tuotimme verkkokurssin varhaiskasvattajille. Tavoitteenamme on, että varhaiskasvattajat tuottavat laadukasta liikenneturvallisuuskasvatusta lapsille ja heillä on parhaat mahdolliset edellytykset tukea myös huoltajia liikennekasvatustyössä. Haluamme myös tavoittaa varhaiskasvattajia mahdollisimman paljon.

Kurssin pilotointivaihe vuonna 2021 sujui hyvin ja saimme kurssista erinomaista palautetta. Kurssi on otettu valtakunnallisesti käyttöön vuoden 2022 alusta. Kurssille on kevään 2022 aikana osallistunut jo yli 200 varhaiskasvattajaa. He ovat kokeneet kurssin hyödylliseksi.

Kurssi pohjautuu tutkittuun tietoon niin opetettavan sisällön kuin kurssin muotoilun puolesta. Kurssilla hyödynnetyt menetelmät tukevat koulutettavaa saavuttamaan ennalta määrittämämme osaamistavoitteet. Yhtenä tavoitteena esimerkiksi on, että varhaiskasvattajat ovat motivoituneita toteuttamaan suunnitelmallista liikennekasvatusta arjessa säännöllisesti.

Kurssilla koulutettavien motivaatiota tuetaan esittämällä oppimistavoitteet selkeästi sekä antamalla runsaasti kannustavaa ja rakentava palautetta. Kurssilla koulutettavaa aktivoidaan erilaisilla tehtävillä. Kurssin keskustelut ja toimintamallit kannustavat yhteisöllisyyteen ja toisilta oppimiseen.

Koulutettavan oppimista tuetaan arkeen nivoutuvien sisältöjen ja tehtävien avulla. Lisäksi kannustetaan uuden opitun soveltamiseen ja reflektointiin. Kurssilla on selkeä ja helposti hahmotettavissa oleva rakenne. Kurssilla jaetaan paljon erilaisia materiaaleja ja toimintavinkkejä hyödynnettäväksi. Ne ovat myös koottu kurssin lopuksi jaettavaan materiaalipankkiin, jotka koulutettava voi ladata itselleen myöhempää hyödyntämistä varten.

Kurssille voi osallistua ajasta ja paikasta riippumatta sekä kurssin sisältöihin voi syventyä halutussa järjestyksessä. Osallistuminen on varhaiskasvattajille maksutonta. Kurssin työmäärä on noin kaksi tuntia.


Posteriesityksessä kuvaamme, miten varhaiskasvattajille suunnattu verkko-oppimisympäristön kurssi suunniteltiin, tuotettiin ja pilotointiin ennen sen käyttöönottoa. Lisäksi kerromme, millaisia kokemuksia meillä on kurssista käyttöönoton jälkeen, miten palautetta jatkuvasti kerätään ja millaista palautetta olemme kurssista saaneet. Avaamme esityksessä myös suunnitelmia siitä, miten kurssin vaikuttavuutta on jatkossa tarkoitus mitata.