Uuden teknologian mahdollistamat etäsimulaatiot työelämän ja koulutusalojen tarpeisiin
Etäopetus Hybridiopetus Opetusteknologia
Paikka: Esityssali 14 -
Puheenjohtaja: Pekka Ollikainen
Ajankohta: 7.10.2022 12.45 - 13.15 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijat

Pantsari Jaana Terveysalan Lehtori  at Karelia-amk jaana.pantsari@karelia.fi 0503626915


Pantsari Jaana Terveysalan Lehtori  at Karelia-amk jaana.pantsari@karelia.fi 0503626915

Simulaatiopedagogiikka on ollut jo vuosia kiinteänä osana eri koulutusalojen opetuksessa. Nykypäivänä teknologian kehittyminen antaa uusia mahdollisuuksia simulaatiotyöskentelyn monipuolistamiseksi myös etänä sekä hybridinä.

Perinteisesti simulaatioharjoituksissa toimijat ovat työskennelleet simulaatiotiloissa niin, että vain lähiosallistuminen on ollut mahdollista. Simulaatiopedagogiikka on keskeisessä osassa, kun luodaan simulaatioharjoituksiin turvallista ja luottamuksellista oppimisympäristöä opiskelijoille. Opiskelijoille simulaatiot on hyvä oppimisympäristö harjoitella etukäteen työelämässsä kohdattavia haastavia tilanteita ja yhdistää turvallisesti teoriaa käytäntöön. Opiskelija oppii itsearvioinnin ja vertaistuen sekä opettajilta saadun ohjauksen ja palautteen kautta.

Karelia-ammattikorkeakoulussa simulaatio-oppimisympäristö "Simula" on toiminut jo yli kymmenen vuotta. Työelämäyhteistyössä Simulan tiloja ja teknologiaa on hyödynnetty myös työelämän ammattilaisten täydennyskoulutuksissa. Toimintaa Simulassa on toteutettu lähiopetuksena, vaikka tarve myös etäyhteydellä osallistumiseen on ollut tiedossa.

Kareliassa on kehitetty simulaatioteknologian hyödyntämistä siten, että simulaatioharjoituksiin voi osallistua uudella tavalla myös etänä sekä hybridinä. Simulaatioharjoitukset toteutetaan Karelian Simula-oppimisympäristössä. Simulaatioharjoituksissa on käytetty simulaation AVS-järjestelmää tukevaa kuvamikserilaitetta, jonka avulla voidaan jakaa Simulan eri tiloista kuvaa ja ääntä. Jakaminen tapahtuu Microsoft Teamsin avulla etäosallistujille, jolloin heille mahdollistuu sama näkymä ja ääni, kuin lähiosallistujille. Teamsin avulla etäosallistujat voivat soveltuvin osin olla yhtenä toimijana simulaatioharjoituksissa lähiosallistujien kanssa.

Suuret kosketusnäytölliset tietokoneet mahdollistavat simulaatioympäristön kehittämisen aiempia mahdollisuuksia aidommaksi taustakuvien ja -videoiden avulla. Näytöillä voidaan esittää ThingLink toteutuksia, joiden sisältämien toiminnallisuuksien avulla saadaan lisää autenttisuutta eri ympäristöistä ja tiloista  (esim. laukkujen tai kaappien sisällöt). Tässä kokonaisuudessa erilaiset äänimaailmat ovat tärkeä osa.

Simulan tilat mahdollistavat myös useiden koulustalojen harjoittelun sekä työelämän osallistumisen simulaatioon, jolla saavutetaan paremmin harvaan asuttujen alueiden henkilöstöä sekä yleisestikin ihmisiä, jotka eivät jostain syystä voi olla läsnä simulaatioharjoituksissa. Tämä mahdollistaa etä- että hybridityöskentelyn sekä kansallisesti että kansainvälisesti.