Suomi nousuun hyvälle maistuvalta matikalla!
Hyvät käytänteet Yksilöllinen oppiminen
Paikka: AREENA-sali -
Puheenjohtaja: Mika Setälä
Ajankohta: 6.10.2022 15.45 - 16.45 (1 tunti)
Kohderyhmä: Perusaste/lukio: Rehtorit ja johtajat

Tuohilampi Laura Dr, KT  at Matikkanälkä, UNSW l.tuohilampi@unsw.edu.au +61450445309


Holsti Basse Pedagogi, KM  at Matikkanälkä basse@mathhunger.com +358 44 5995978

Kansallinen arviointikeskus raportoi jälleen kerran masentavan tuloksen: matematiikan opetukseen laitettu rahallinen ja ajallinen resurssi valuu kankkulan kaivoon. Peruskouluvuosien aikana oppilaiden itseluottamus matematiikan suhteen heikkenee, matikasta pitäminen laskee ja lopputuloksena syntyy haluttomuus hakeutua matematiikkaa vaativiin opintoihin. Teknolgoateollisuus on ilmaissut huolensa tulevaisuuden työvoimapulasta matematiikkaa edellyttävillä aloilla. Ongelma on pysynyt muuttumattomana. Matikkanälän perustaja Laura Tuohilampi on toiminut tutkijana kansallisen raportin tutkimustiimissä ja rakentanut viimeiset kymmenen vuotta ratkaisua tutkimusprojektiensa ja Matikkanälän toiminnan kautta erittäin myönteisin tuloksin. 

Esityksessä Tuohilampi kollegansa Basse Holstin kanssa kertoo, kuinka kiinnostuksen jatkuva herättäminen ja ylläpito on ratkaisu pitkäaikaiseen matematiikkaan sitoutumiseen. Esityksessä avataan kiinnostuksen eri vaiheiden merkitys ja tuodaan esiin, kuinka asiaankuuluva ponnistelu nähdään usein negatiivisena opettajien toimesta. Kiinnostuksen vaiheiden tunnistaminen sekä ponnistelun parempi ymmärtäminen on avain suomalaisten oppilaiden pitkäaikaiseen sitouttamiseen. 

Esityksessä annetaan esimerkkejä tarkoituksenmukaisista aktiviteeteista. Yleisö saa linkin pitkäaikaista kiinnostusta tukevaan materiaaliin.