Robotiikkaa ja ohjelmointia VEX-ympäristössä (eNorssi/FCLab)
Hyvät käytänteet Oppimisympäristöt Robotiikka
Paikka: Esityssali 14 -
Puheenjohtaja: Jari Laru
Ajankohta: 6.10.2022 12.00 - 12.30 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Luokanopettajat

Robotiikkaa ja ohjelmointia VEX-ympäristössä (eNorssi/FCLab)
Mankinen Pentti Pentti Projektipäällikkö  at Oulun yliopiston harjoittelukoulu pentti.mankinen@oulu.fi 0405254789


Mankinen Pentti Projektipäällikkö  at Oulun yliopiston harjoittelukoulu pentti.mankinen@oulu.fi 0405254789

Harjoittelukoulujen yhteinen TVT-strategia ja ohjelmointipolku ovat olleet useille suomalaisille kaupungeille ja kunnille esimerkkinä ja mallina omien suunnitelmien laadinnassa. Miten käytänössä? Löytyykö harjoittelukouluilta substanssia ja osaamista, joita on helppo monistaa perusopetuksessa?

Oulun yliopiston harjoittelukoulun Linnanmaan yksikkö on jo vuosien ajan testannut ja kokeillut erilaisia laiteympäristöjä, vimpaimia ja vempaimia robotiikan sekä ohjelmoinnin opetuksessa. Tässä esityksessä keskitytään VEX-robotiikan tarjoamiin mahdollisuuksiin robotiikan ja ohjelmoinnin saralla. 

Foorumilla on nyt opettaja, joka on jo 1990-luvulta lähtien ahertanut kyseisen teeman parissa - välillä tuskastuen tai innostuen. Tarjolla on näkökulmia arjen haasteisiin ja mahdollisuuksiin suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin sekä sisältöihin koulujen TVT-resursseja unohtamatta. Fokuksena on VEX-laiteympäristö, miten opetan robotiikkaa ja ohjelmointia alakoulussa?