QR-koodeilla lisää minuutteja 45 minuuttiin!
QR-koodeilla lisää minuutteja 45 minuuttiin!
Hyvät käytänteet Oppimisympäristöt Yksilöllinen oppiminen
Paikka: Esityssali 21 -
Puheenjohtaja: Ranta Matti
Ajankohta: 7.10.2022 9.45 - 10.15 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Peruskoulun aineenopettajat

QR-koodeilla lisää minuutteja 45 minuuttiin!
Sami Ollikainen Aineenopettaja  at Suonenjoen yhtenäiskoulu sami.ollikainen@edu.suonenjoki.fi 0405815983


Ollikainen Sami Aineenopettaja  at Suonenjoen yhtenäiskoulu sami.ollikainen@edu.suonenjoki.fi 0405815983

Esitysdiat 

Foorumissa esitellään Helsingin yliopiston ja Innokas-verkoston Innovatiiviset opettajat -koulutuksessa luotu malli, jossa perinteiseen käsityön luokkaan on luotu digitaalinen oppimisympäristö tukemaan oppimista ja opetusta. Oppimisympäristössä yhdistetään fyysinen käsityön luokka sekä digitaalinen oppimisympäristö erilaisten digitaalisten menetelmien (mm. VR-malli, QR-koodit, opasvideot) avulla. Tavoitteena on avata oppilaalle oppimisympäristöä mahdollisimman laajaksi ja helposti ymmärrettäväksi toiminta-alueeksi, jossa hän pystyy omaan tahtiinsa opiskelemaan, kertaamaan ja suunnittelemaan toimintaansa. Tavoitteena on täten parantaa oppilaan aktiivista roolia ja vastuuta omassa oppimisprosessissaan sekä mahdollistaa opettajalle keskittyminen keskeisimpiin opetus- ja ohjaustilanteisiin. Tavoitteena on myös innostaa ja herätellä muita opettajia pohtimaan digitalisoitumisen mahdollisuuksia heidän omassa opetuksessaan sekä opetusympäristöissään.