Opi ammatti hybridikoulutuksena työpaikalla
Opi ammatti hybridikoulutuksena työpaikalla
Hybridiopetus Oppimisympäristöt Yksilöllinen oppiminen
Paikka: Esityssali 12 -
Puheenjohtaja: Teemu Leinonen
Ajankohta: 6.10.2022 14.15 - 14.45 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Ammatillinen oppilaitos: Opettajat

Opi ammatti hybridikoulutuksena työpaikalla
Konkarikoski Anu kehittämiskoordinaattori  at Koulutuskuntayhtymä Tavastia anu.konkarikoski@kktavastia.fi 0505504064


Törnqvist Tanja opettaja  at Koulutuskuntayhtymä Tavastia tanja.tornqvist@kktavastia.fi 0504786046

Välkkynen Jari lehtori  at Koulutuskuntayhtymä Tavastia jari.valkkynen@kktavastia.fi 0504391380

Esitysdiat 

Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö on mahdollistanut yksilölliset polut jo vuodesta 2018. Lain mukaan jopa koko ammatillinen tutkinto on mahdollista oppia työpaikalla työtehtävien ohessa. Siitä huolimatta iso osa opetuksesta tapahtuu edelleen ammatillisissa oppilaitoksissa, joiden on muutosten pyörteissä ollut helpompi säätää omissa tiloissa tapahtuvaa koulutusta kuin tutkia syvällisesti teknologian tuomia mahdollisuuksia työpaikalla järjestettävän koulutuksen toteuttamiseksi virtaviivaisesti.

ESR-hankkeessamme meillä on tähän aikaa. Olemme kehittämässä mallia, jossa opettaja käy työpaikalla ainoastaan 3-4 kk välein, ja opiskelija hankkii osaamista oppilaitoksen tiloissa vain niissä henkilökohtaistetuissa sisällöissä, joita ei ole mahdollista viedä hänen työpaikalleen. Uutena tärkeänä osana näemme työpaikkaohjaajan kouluttamisen uuden teknologian hyödyntämiseen sekä työpaikkakohtaisen sopimisen siitä, milloin ja miten opiskelija osallistuu oppilaitoksen järjestämään hybridikoulutukseen omalta työpaikaltaan. Hybriditoteutusten aikana syntyy myös YouTube-kanavalle kirjasto tutkinnon perusteen mukaisista sisällöistä entistä itsenäisemmän osaamisen hankkimisen mahdollistamiseksi.

Ensimmäiset pilotit ovat alkaneet keväällä 2022, joten lokakuussa meillä on jo kertoa puolivälin tulokset. ITK-foorumiesityksen aikana toteutetaan demo, jossa ITK:ssa paikalla oleva opettaja simuloi työpaikkaohjaajan roolia ja oppilaitoksessa striimaava opettaja toimii oppilaitoksen roolissa.