MPASSid:stä helpotusta digiopetukseen - myös maksuttomaan toiseen asteeseen!
Hybridiopetus Opetusteknologia Virtuaaliympäristöt
Paikka: Esityssali 35 -
Puheenjohtaja: Tuula Havonen
Ajankohta: 7.10.2022 9.00 - 9.30 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: ICT järjestelmä- ja tukihenkilöt

Kauppila Olli Viestinnän asiantuntija  at Opetushallitus olli.kauppila@oph.fi 029 533 1839


Kauppila Olli Viestinnän asiantuntija  at Opetushallitus olli.kauppila@oph.fi 029 533 1839

Kilpi Jouni DigiOne ICT-Program manager  at DigiOne

Kosonen Pekka Product Owner  at SanomaPro pekka.kosonen@sanomapro.fi

Visma Enterprise Oy, Lehtonen Teemu
Lehtonen Teemu Business Area Director  at Visma Enterprise Oy teemu.lehtonen@visma.com

Noponen Kiira Erityisasiantuntija  at Opetushallitus kiira.noponen@oph.fi 029 533 8531

Nyqvist Maarit Tieto- ja viestintätekniikan asiantuntija  at Vantaan kaupunki maarit.nyqvist@vantaa.fi 040 543 4826

MPASSid on varmasti tuttu nimi ja palvelu monille ITK-veteraaneille, mutta nyt haluamme kertoa näyttelyn yleisölle palvelun uusista tuulista ja vakiinnuttaa sen paikkaa oppilaitosten arjessa kertomalla sen hyödyistä käytännön kokemusten kautta. 

Foorumiesityksessämme kerromme lyhyesti ensin perustietoja MPASSid:stä palveluna ja kuvaamme, mitä sen käyttöönotto vaatii koulutustoimijalle ja oppimispalvelun tarjoajalle.

MPASSid:n havaituista hyödyistä ja eduista lavalle astelevat kertomaan edustajat niin koulutustoimen kuin palveluntarjoajien puolelta. Vantaan kaupunki kertoo ensin, miten MPASSid:n laajamittainen käyttö on sujuvoittanut opiskelua heidän kouluissaan erityisesti toisella asteella, jossa on pilotoitu opiskeluiden maksullisuustiedon välittämistä palvelun kautta.

Helsingin kaupungista taas tullaan kertomaan heidän MPASSid-käyttöönotostaan, joka on viimein realisoitumassa kuluvan vuoden aikana. Kuulemme, miten ja miksi tämä askel on päätetty ottaa myös Suomen suurimmassa kaupungissa. 

Myös oppimispalvelut saavat oman äänensä kuuluviin kertoessaan, mitä ovat saaneet MPASSid:stä irti tähän mennessä ja miten he ovat sitoutuneet palvelun kehittämiseen yhdessä Opetushallituksen ja koulutustoimijoiden kanssa.

Lopuksi annamme mahdollisuuden keskustelulle ja kysymyksille.

Odotamme innolla, että pääsemme tapaamaan tärkeimpiä sidosryhmiämme ja solmimaan uusia kontakteja!