Laitehankinnoista lukioille räätälöidyn kokonaispalvelun hankintaan. Ympäristöarvot huomioiden.
Laitehankinnoista lukioille räätälöidyn kokonaispalvelun hankintaan. Ympäristöarvot huomioiden.
Hyvät käytänteet Opetusteknologia Oppimisympäristöt
Paikka: Esityssali 35 -
Puheenjohtaja: Kimmo Koskinen
Ajankohta: 7.10.2022 11.15 - 11.45 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Perusaste/lukio: Rehtorit ja johtajat

Lahti Juha Järjestelmäasiantuntija  at Opinsys Oy juha.lahti@opinsys.fi 0444914383


Lahti Juha Järjestelmäasiantuntija  at Opinsys Oy juha.lahti@opinsys.fi 0444914383

Sormunen Jukka Lukio-opetuspäällikkö  at Kuopion kaupunki jukka.sormunen@kuopio.fi 0447184040

Esitysdiat

Ylioppilaskokeen sähköistyminen ja toisen asteen opintojen maksuttomuus ovat vaikuttaneet merkittävästi lukioiden laitehankintoihin. Abitti koejärjestelmä asettaa laitteille tietyt vaatimukset ja samaan aikaan maailmanlaajuinen komponenttipula asettaa haasteita laitteiden saatavuuteen. Mikäli lukioiden tietoteknisten työvälineiden hankinta nähdään ainoastaan laitehankintana, ei välttämättä saada parhaiten toimivaa kokonaisuutta oppilaitoksille.

Hankkimalla lukion tietotekniikka kokonaisvaltaisena palveluna, sisältäen niin laitteet, kuin myös ohjelmisto- ja käyttötuen, voidaan kokonaisuuden toimivuutta parantaa ja oppilaitokset voivat keskittyä paremmin ydintehtävänsä hoitamiseen. 100% yhteensopivuus Abitti koejärjestelmään voidaan varmistaa ja kurssikoekäytön kautta vahvistaa opiskelijoiden osaamista järjestelmän käyttöön ylioppilaskoetta varten.

Opetuksessa käytettävät laitehankinnat ovat kaikenkokoisille kunnille merkittävä investointi. Hankkimalla laitteet kierrätyskannettavina uusien sijaan, voidaan oppilaitoksille hankkia kustannustehokkaasti laadukkaita ja varmatoimisia laitteita. Mielikuvat kierrätyskannettavista eivät useinkaan vastaa todellisuutta, sillä valitsemalla eliittisarjan laitteet, joiden tekniikka ja abitti-yhteensopivuus on tarkistettu, voidaan kouluille hankki laadukkaampia laitteita kuin uusina olisi ollut mahdollista hankkia. Elektroniikan valmistuksen ympäristövaikutukset ovat myös merkittäviä, joten uusiokannettavien käyttö on vastuullista toimintaa, jota lukiolaisnuoretkin osaavat arvostaa.

Esityksessä käydään läpi useamman kunnan kokemuksia tämänkaltaisesta hankinnasta, sekä myös palvelukokonaisuuden toiminnasta oppilaitoksissa.