Korona meni, hybridi tuli vai kuinka? Suomalaisten opettajien käsityksiä koronanjälkeisestä ajasta
Etäopetus Hybridiopetus Hyvät käytänteet
Paikka: Esityssali 12 -
Puheenjohtaja: Pekka Ollikainen
Ajankohta: 6.10.2022 15.45 - 16.15 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Yliopistot: Tiedekuntien opetushenkilöstö

Korona meni, hybridi tuli vai kuinka? Suomalaisten opettajien käsityksiä koronanjälkeisestä ajasta
Laru Jari KT, yliopistonlehtori  at Oulun Yliopisto jari.laru@oulu.fi 0405118478


Laru Jari KT, yliopistonlehtori  at Oulun Yliopisto jari.laru@oulu.fi 0405118478

Esitysdiat

Tuskin kukaan suomalainen on välttynyt näkemästä uutisia, joissa kerrotaan vuosia kestäneen koronan muuttaneen pysyvästi tapojamme työskennellä ja opiskella. Erilaiset etä- ja hybridisovellukset ja välineet ovat tulleet tutuiksi jokaiselle opiskelijalle, opettajalle ja työntekijälle iästä ja alasta riippumatta. 

On kuitenkin syytä huomioida, että kansainvälinen tutkimuskirjallisuus  suhtautuu varauksella korona-ajan hätäetäilyyn ja sen käyttämiseen esimerkkinä post-korona maailmassamme. Esimerkiksi hybridiopetuksen alueella on paljon haasteita jo pelkästään teknologian ja sovellusten alueella puhumattakaan erilaisista pedagogisista haasteista joita aiheeseen liittyy.

Toisaalta erityisesti korkeakoulut ovat ottamassa etä- ja hybridiopetuksen mahdollisuudet laajamittaisesti käyttöön opetuksen järjestämisessä, jonka nähdään mahdollistavan sekä tilasäästöjä että sisäänottojen kasvattamisen. Myös opiskelijat ovat ottaneet kantaa niin hybridi- ja etäopetuksen puolesta kuin sitä vastaan puhumattakaan oppilaitosten henkilöstöstä.

Tämä foorumi-esitys tullaan rakentamaan kahden eri näkökulman varaan: a) kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta käytetään muodostamaan kokonaiskuva ilmiöstä; b) suomalaisten opettajien haastatteluiden ja some-keskusteluiden perusteella syntyy käytännön katsaus ilmiöön. Haastattelut toteutetaan julkisena youtube-kokonaisuutena, joka on julkisesti nähtävissä ennen ja jälkeen ITK:n. Keskusteluita puolestaan käydään eri sosiaalisen median kanavilla.

Teoreettinen katsaus ja käytävät keskustelut tulevat muodostamaan kokonaisnäkemyksen etä- ja hybridiopetuksen tilanteesta maassamme, joka esitetään yleisölle ITK2022 tapahtumassa Hämeenlinnassa Aulangolla ja mahdollisesti webinaareissa ennen tai jälkeen tapahtuman.