Kansallinen korkeakoulupedagogiikan tukisivusto
Analytiikka Tekoäly Yksilöllinen oppiminen
Paikka: Esityssali 24 -
Puheenjohtaja: Vainio Leena
Ajankohta: 6.10.2022 17.15 - 17.45 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijat

Nousiainen Siiri viestintäasiantuntija  at CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy / Digivisio 2030 -hanke siiri.nousiainen@csc.fi 0505932069


Hakanurmi Satu Asiantuntija  at Digivisio 2030 -hanke satu.hakanurmi@csc.fi 0405318079

Suomalainen opetus, pedagogiikan tutkimus, opetusmenetelmät ja tavat ovat varsin korkeatasoista ja laadukasta, ja uutta pedagogista materiaalia ja käytäntöjä syntyy kaikissa korkeakouluissa sekä korkeakoulujen välisenä yhteistyönä mm. eri hankkeissa. Haasteena on ajankohtaisten pedagogisten materiaalien ja oppien löydettävyys, saatavuus sekä hajanaisuus toisiinsa nähden. Vaikka hankkeissa olisikin pedagogista materiaalia koottu yhteen paikkaan, on materiaalien ylläpitäminen ja kehittäminen ollut ongelmallista hankeajan jälkeen henkilö- ja talousresurssien puuttuessa. 


Oppija, aloitteleva opettaja, koulutuksen kehittäjä, tukihenkilö ja johto tarvitsevat kaikki (digi)pedagogista osaamista opiskelun tai työnsä tueksi.

Digivisio 2030 -hankkeen yhtenä tavoitteena on rakentaa kansallinen korkeakoulupedagoginen tukisivusto korkeakouluille. Tarkoituksena on, että korkeakoulupedagoginen tukisivusto kokoaisi yhteen pedagogisen ydinaineksen keskeisimmät sisällöt eri käyttäjäryhmille huomioiden heidän pedagogiset osaamistarpeensa. Kansallinen korkeakoulupedagogiikan tukisivusto tarjoaa korkeakouluille tukea niin oppijan, uuden opettajan kuin myös pedagogisen kehittäjän osaamisen kehittämiseen sekä mahdollistaa kansainvälisen yhteistyön. 


Kansallista korkeakoulupedagogista tukisivustoa on suunniteltu ja työstetty Digivision järjestämissä työpajoissa korkeakouluyhteistyönä kevään 2022 aikana. Kehittämistyötä on tarkoitus jatkaa syksyn 2022 aikana. 


ITK-foorumissa kuullaan, millaisia mahdollisuuksia kansallinen pedagoginen tukisivusto tarjoaa korkeakouluille sekä miten alustalla olisi mahdollisuuksia hyödyntää tekoälyä ja oppimisanalytiikkaa. Foorumissa käsitellään myös tukisivuston tarkempia tavoitteita, tunnistettuja käyttäjäryhmiä ja eri sisältöjä sekä suunnitelmia sivuston ylläpidosta ja kehittämisestä tulevaisuudessa.