Gamification; Verkko-opetuksen sisältöjen rikastaminen pelillistämällä
Gamification; Verkko-opetuksen sisältöjen rikastaminen pelillistämällä
Opetusteknologia Oppimisympäristöt Virtuaaliympäristöt
Paikka: Esityssali 21 -
Puheenjohtaja: Jari Laru
Ajankohta: 7.10.2022 12.45 - 13.15 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Ammatillinen oppilaitos: Opettajat

Gamification; Verkko-opetuksen sisältöjen rikastaminen pelillistämällä
Korhonen Niilo Lehtori  at Hämeen ammattikorkeakoulu niilo.korhonen@hamk.fi


Korhonen Niilo Lehtori  at Hämeen ammattikorkeakoulu niilo.korhonen@hamk.fi 0503702432

Esitysdiat

Esityksessä kuvataan tiiviisti perusteita pelillisten toteutuksen hyödyntämiselle ammatillisten opettajien täydennyskoulutuksessa ja edelleen käytäntöön viemiselle. Kerrotaan täydennyskoulutuksen rakenteesta ja osallistujaryhmistä. Otetaan maksimissaan kaksi Case esimerkkiä koulutuksen yhteydessä tuotetuista konkreettisista toteutuksista (monialaisesti). Lopuksi katsaus eri toteutuksiin osallistuneiden opiskelijoiden kokemuksista ja palautteista pelillistämiseen liittyen. Esitystä varten laaditaan digitaalinen pelitoteutus, jota voi kokeilla omaan tahtiin esityksen jälkeen. Esityksen keskiössä pedagogisten pelitoteutusten hyödyntäminen opintototeutusten rikastuttajana ja motivaattorina.