Digivisio 2030 - Tehdään oppimiselle tulevaisuus
Hyvät käytänteet Tekoäly Yksilöllinen oppiminen
Paikka: AREENA-sali -
Puheenjohtaja: Ari Korhonen
Ajankohta: 7.10.2022 12.00 - 13.00 (1 tunti)
Kohderyhmä: Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijat

Nousiainen Siiri viestintäasiantuntija  at CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy / Digivisio 2030 -hanke siiri.nousiainen@csc.fi 0505932069


Hakanurmi Satu Asiantuntija  at Digivisio 2030 -hanke satu.hakanurmi@csc.fi 0405318079

Leinonen Teemu
Leinonen Teemu Professori  at Aalto-yliopisto teemu.leinonen@aalto.fi 0503516796

Tulevaisuudessa yhteiskuntamme tarvitsee yhä monipuolisempaa osaamista. Digivisio 2030 -hankkeessa kaikki suomalaiset korkeakoulut rakentavat yhdessä oppimisen tulevaisuutta. Hankkeen tavoitteena on oppimisen uusi aikakausi, jossa korkeakoulut tekevät koulu- ja koulutusrajat ylittävää yhteistyötä ja jatkuva oppiminen ja osaamisen täydentäminen ovat luonteva osa yhteiskuntaa. 

Digivisiolla taataan, että korkeakoulutuksen taso nousee ja suomalaisten työllistyminen paranee – niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Hanke mahdollistaa sen, että oppija voi helpommin ja joustavammin oppia ja sitä kautta kerryttää osaamistaan muuttuvan maailman tarpeisiin. Digivisio vahvistaa opettajan roolia laadukkaan sisällön tuottajana ja kansainvälisesti arvostetun oppimiskokemuksen mahdollistajana.

Digivisio 2030 -hankkeen ensimmäinen oppijoille suunnattu palvelu on työnimeltään jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjotin. Sen tavoitteena on yhdistää kansallisesti korkeakoulujen jatkuvan oppimisen tarjontaa kaikkien oppijoiden saataville. Jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimen avulla oppijat löytävät osaamistarpeitaan vastaavan koulutustarjonnan helposti ja voivat hakeutua sen ääreen vaivattomasti sekä korkeakoulun koulutustarjonta saavuttaa laajemman yleisön ja se kohdentuu tehokkaammin. Korkeakoulut kehittävät jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjotinta Digivisio 2030 -hankkeessa yhteiskehittämisen ja pilotoinnin kautta. Ensimmäiset pilottikorkeakoulut on valittu, ja vuonna 2023 on määrä pilotoida korkeakoulujen ei-formaalin koulutustarjonnan, kuten esimerkiksi yleisöluentojen ja avoimet oppimateriaalien, tuomista tarjottimelle. Tavoitteena on, että tarjotin valmistuu ja avataan kaikille oppijoille vuoden 2024 loppuun mennessä.

Digivisio 2030 on tämän hetken merkittävin tulevaisuuteen tähtäävä korkeakoulutuksen kehittämishanke Suomessa, johon kaikki 38 korkeakoulua ovat sitoutuneet. Digivisiossa kehitettävät palvelut tähtäävät oppijan ja korkeakoulujen datan tehokkaampaan hyödyntämiseen, korkeakoulutuksen saavutettavuuden parantamiseen ja elinikäisen oppimisen mahdollistamiseen kaikille oppijoille. 

Ehdotuksemme ITK-areenalle sisältää Digivisio 2030 -hankkeen yleisesittelyn sisältäen jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimen esittelyn.