Digitaalisen yhteistyön uudet aatteet
Hybridiopetus Hyvät käytänteet Opetusteknologia
Paikka: Esityssali 36 -
Puheenjohtaja: Siekkinen Piritta
Ajankohta: 7.10.2022 10.30 - 11.00 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Perusaste/lukio: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit

Digitaalisen yhteistyön uudet aatteet
Taatila Minna Digipedagoginen asiantuntija  at Taatila Minna minna.taatila@raisio.fi 0447971194


Heinolainen Marianne ICT-pedagogi  at Uudenkaupungin kaupunki marianne.heinolainen@uusikaupunki.fi 0407578808

Taatila Minna Digipedagoginen asiantuntija  at Raision kaupunki minna.taatila@raisio.fi 0447971194

Digitaalisessa yhteistyössä on usein ongelmana se, että face to face -työskentelyn toimintatavat on tuotu sellaisenaan digitaaliseen ympäristöön ajattelematta, että työskentely-ympäristö ja -tapa ovat erilaisia. Digitaalinen yhteistyö on monen mielestä pitkiä sähköpostikeskusteluja liitetiedostoineen tai etäpalaveri, jossa yksi tai kaksi ihmistä puhuu muiden pitäessä kamerat kiinni ja tehdessä muita töitä. Erityisesti ennen korona-aikaa matkustettiin palaveria varten pitkiäkin matkoja toiselle paikkakunnalle. 


Tällaiset työskentelytavat eivät välttämättä motivoi ja yhteinen suunnittelu tai kokoustaminen voi jäädä vaillinaiseksi ja monet yhteistyön mahdollisuudet käyttämättä. Sopivilla työskentelytavoilla voidaan digitaalisuuden avulla saavuttaa tehokkuutta ja ennen kaikkea syvyyttä yhteistyöhön ja tuloksiin.


Olemme tehneet tiivistä, organisaatiorajojen ylittävää digitaalista yhteistyötä kolme vuotta. Aluksi tapasimme kasvokkain, mutta korona siirsi samassa tilassa läsnäolevan työskentelymme kokonaan etätyöskentelyksi. Olemme kehittäneet digitaalista yhteistyötämme, keksineet uusia toimintatapoja ja todenneet tapamme erittäin toimiviksi. Etänä tapahtuva työskentely on saanut myös panostamaan yhteistyömateriaalien visuaalisuuteen ja pohtimaan, miten asioita tuodaan esille laajemmalle yleisölle. Olemme keränneet ja tehneet näkyväksi hyviä toimintatapojamme ja hiljaista tietoamme. Haluamme jakaa osaamistamme myös muille. 


Tämä esitys sisältää kuvausta, ideoita ja ohjeita monipuoliseen digitaaliseen yhteistyöhön, jota voidaan tehdä etänä ja läsnäollessa sekä synkronoidusti että asynkronoidusti. Olemme työstäneet aiheesta julkisen, visuaalisesti näyttävän web-sivuston, jonka esittelemme esityksessämme. 


Esityksemme esimerkkinä on Googlen monipuoliset palvelut. Asiat on kuitenkin sovellettavissa myös muihin ympäristöihin.


Esityksen kohderyhmä on laaja ja esitys soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tehostamaan työskentelyään ja ajattelemaan asioita uudella tavalla.