Digipedagoginen tulevaisuudenkuva 2030
Etäopetus Hyvät käytänteet Opetusteknologia
Paikka: Esityssali 24 -
Puheenjohtaja: Arja Viteli
Ajankohta: 6.10.2022 14.15 - 14.45 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Yliopistot: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit

Nousiainen Siiri viestintäasiantuntija  at CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy / Digivisio 2030 -hanke siiri.nousiainen@csc.fi 0505932069


Heide Tuula Hankepäällikkö  at CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy / Digivisio 2030 -hanke tuula.heide@csc.fi

Laadukkaalla digipedagogiikalla on avainrooli tulevaisuuden oppimisessa. Korkeakoulut ovat todenneet yhdessä tarpeen määritellä, minkälainen digipedagogiikka tukee oppijaa parhaiten tulevaisuuden toimintaympäristössä ja millä periaatteilla digipedagogiikkaa halutaan tulevaisuudessa kehittää. Tämän johdosta keväällä 2022 korkeakoulut työstävät digipedagogiikan tulevaisuudenkuvaa vuodelle 2030.

Digipedagogiikan tulevaisuudenkuva tulee toimimaan korkeakoulujen yhteisenä tahtotilana, jonka pohjalta voidaan esimerkiksi rakentaa yhteisiä digipedagogisia kriteerejä laadukkaalle opetukselle. Vision muodostamisen yhteydessä tavoitteena on myös selkeyttää keskeisiä digipedagogisia termejä. Digipedagoginen visio kuvaa:

  • millainen digipedagogiikka tukee oppijaa parhaiten tulevaisuuden toimintaympäristössä, ja

  • korkeakoulujen yhteisen tahtotilan digipedagogiikan kehittämiseksi.

Digipedagoginen visiotyö osana Digivisio-hanketta on merkittävä digipedagogiikan tulevaisuutta määrittävä ponnistus, johon kaikki korkeakoulut ovat sitoutuneet. Visiotyö auttaa paitsi korkeakouluja myös opettajia hahmottamaan digipedagogiikan yhteistä tulevaisuudenkuvaa ja kehittämään digipedagogiikkaa kohti yhdessä jaettua tavoitetilaa.

ITK-foorumissa tulisimme esittelemään digipedagogiikan visiotyön sen hetkistä vaihetta ja mahdollisia tuloksia.