Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2022 starts on 5. lokakuuta 2022 klo 10.00.00 +0300
Uusi digitaalinen polku, lapsi tutkijana, AR ja VR maustein
Opetusteknologia Oppimisympäristöt Virtuaaliympäristöt
Aseta suosikiksi
Paikka: Esityssali 23 -
Ajankohta: 6.10.2022 14.15 - 15.30 (1 tunti 15 minuuttia)
Kohderyhmä: Esiopetuksen henkilöstö


Blomberg Eeva opiskelija  at Helsingin yliopisto eeva.blomberg@helsinki.fi

Kamunen Olli opiskelija  at Jyväskylän yliopisto olli.kamunen@gmail.com

Gustafsson Kristina päiväkodin johtaja  at Kauniainen kristina.gustafsson@kauniainen.fi

Somila Paula päiväkodin johtaja  at Kauniainen paula.somila@kauniainen.fi

Hakulinen Taru oppimisympäristöjen kehittäjä  at Kauniaisten kaupunki taru.hakulinen@kauniainen.fi +358503313371

Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen uudistettu digipolku, lasten tutkijan salkut sekä AR ja VR kokemukset.

"Leikki on tutkimisen korkein muoto" - Albert Einstein 

Esityksemme muoto on vuorovaikutusta tukeva ja kuuntelijaa osallistava esitelmä, jossa käytämme digitaalisia sovelluksia kysymysten ja äänestysten esittämiseen ja keskustelun virittämiseen sekä palautteen välittömään keräämiseen. Esille tuodut teknologiavälineet ja ratkaisut ovat nähtävissä paikanpäällä ja niihin voi tarkemmin tutustua messuosastollamme. Kaikki esittelemämme materiaali mukaan lukien digipolku ja tutkijan salkut, ovat vapaasti kopioitavissa, muokattavissa ja käytettävissä CC-BY-NC lisenssein.

Esittelemme ajantasaista esi- ja perusopetuksen digipolkua ja siihen liittyviä materiaaleja jotka perustuvat varhaiskasvatussuunnitelmaan ja sisältävät runsaasti ryhmissä toteutettavia käytännön esimerkkejä ja esittelevät käytettäviä ratkaisuja ja sovelluksia. Digipolkuun kuuluu myös selkeä teoreettinen osuus, joka esittelee varhaiskasvatussuunnitelman digitalisaatioon liittyvät osiot ja ideat havainnollisesti ja käytännönläheisesti. 

Esittelemme tutkijan salkut, jotka kattavat erilaisia tieteeseen ja tutkimiseen liittyviä tuokioita eri-ikäisille ryhmille. Tuokioissa käytetään käytännön tutkimisen lisäksi digitaalisia välineitä ilmiöiden havainnollistamiseksi. Salkkujen sisältöesimerkkejä: 

  • Ajankulku ja avaruus

  • Veden olomuodot ja kiertokulku, pintajännitys

  • Bakteerit

  • Ääniaallot

  • Koneet, vahvat rakennukset

  • Mittaaminen

  • Massa ja painovoima

Salkkujen toimintatuokiossa käytetään lasten kanssa käytännön tutkimisen lisäksi muun muassa QR-koodeja, 3D-tulostusta, AR-teknologiaa ja virtuaalitodellisuutta sekä erilaisia verkkosovelluksia tutkittavien aiheiden mallintamiseksi.

Esitykseemme kuuluu myös kahden pro gradu -työ esittely. Aiheet liittyvät tulevaisuuden leikkiin, lasten kokemuksiin VR-maailmassa sekä tunnekasvatuksen edistämiseen lapsilla AR-sovelluksen avulla.

Huomio: esitys voi olla kaksikielinen suomi/ruotsi tai voimme järjestäjän niin toivoessa pitää kokonaan suomeksi tai ruotsiksi tai pitää kaksi erillistä esitystä molemmilla kielillä.