Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2022 starts on 5. lokakuuta 2022 klo 10.00.00 +0300
Uudet lukutaidot haltuun Chromebookeilla
Opetusteknologia Robotiikka
Aseta suosikiksi
Paikka: Esityssali 13 -
Ajankohta: 6.10.2022 14.15 - 14.45 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Luokanopettajat

Valanne Jenni digiopettaja  at Rauman kaupunki jenni.valanne@rauma.fi 0444863997


Valanne Jenni digiopettaja  at Rauman kaupunki jenni.valanne@rauma.fi 0444863997

Kunnassamme on kaikilla 4.-9. luokkalaisilla henkilökohtainen Chromebook. Lisäksi 1.-3. luokkalaisilla on yhteiskäyttökoneita. Kuluvana lukuvuonna olemme olleet mukana Uudet lukutaidot-hankkeessa. Hankkeen aikana olemme tehneet opettajien ja oppilaiden käyttöön materiaalipankin, digipolun, jonka avulla uusia lukutaitoja pystytään opettamaan Chromebookien avulla helposti ja monipuolisesti. Digipolulla on valmiita, selkeitä tehtäviä oppitunneille, mutta opettaja pystyy halutessaan myös muokkaamaan tehtävää juuri omalle ryhmälleen sopivaksi. Uudet lukutaidot -hankkeen mukaisesti digipolulta löytyy tehtäviä niin tvt-, medialuku- kuin ohjelmointitaitoihin. Hanketta on tänä lukuvuonna pilotoitu osassa kuntamme kouluja, ja ensi lukuvuoden aikana se tullaan jalkauttamaan kaikkiin perusopetuksen kouluihin. Digipolun käytöllä on myös tasa-arvoistava vaikutus, kun kaikki oppilaat käyvät polun läpi peruskouluaikanaan. Materiaalipankki tullaan julkaisemaan aoe.fi -sivustolla kuluvan kevään aikana, joten se on kaikkien käytettävissä syksyllä 2022. Tulemme mielellämme ITK-foorumiin kertomaan tarkemmin digipolustamme: esittelemme digipolun ja kerromme erilaisista tehtävistä. Osallistujat saavat suoran linkin digipolkuun omaa käyttöä varten.