Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2022 starts on 5. lokakuuta 2022 klo 10.00.00 +0300
Seppo-pelin hyödyntäminen ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen opetuksessa
Oppimisympäristöt Virtuaaliympäristöt
Aseta suosikiksi
Paikka: Esityssali 21 -
Ajankohta: 7.10.2022 11.15 - 11.45 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Ammatillinen oppilaitos: Opettajat

Saarinen Kati Lehtori, yhteiskunta ja työelämä (kestävä kehitys)  at Koulutuskuntayhtymä Omnia Kati.Saarinen@omnia.fi 0401628806


Lukkarinen Iiris Lehtori, yhteiskunta ja työelämä (kestävä kehitys)  at Koulutuskuntayhtymä Omnia Iiris.Lukkarinen@omnia.fi 0401865762

Saarinen Kati Lehtori, yhteiskunta ja työelämä (kestävä kehitys)  at Koulutuskuntayhtymä Omnia Kati.Saarinen@omnia.fi 0401628806

Ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen toteutuksilla tavoitteenamme on erilaisten tietojen ja taitojen lisäksi motivoida opiskelijoita toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Haluamme innostaa ja herättää opiskelijoissa kiinnostusta kestävän kehityksen aiheiden pariin. Tästä syystä pyrimme käyttämään oppitunneilla erilaisia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä.

Olemmekin hyödyntäneet pelillisiä elementtejä osana kestävän kehityksen opetusta. Tässä ITK-esityksessä haluaisimme esitellä kolme erilaista keinoja, kuinka olemme hyödyntäneet Seppo.io -peliympäristöä osana kestävän kehityksen opetusta:

1.      Opitaan ulkona! Olemme rakentaneet Seppo-pelin Omnian kahden toimipisteen lähiympäristöön. Ulkopelissä opiskelijat kiertävät ryhmissä ja tutustuvat toiminnallisesti kestävän kehityksen sisältöihin - luonnonvaroihin, ympäristövaikutuksiin ja luonnon monimuotoisuuteen.

O  Opitaan verkossa! Omnian nuorten työpajoilla nuorten on mahdollista suorittaa kestävän kehityksen pakollinen osio (1 osp) työpajatoiminnan ohessa. Olemme rakentaneet kestävän kehityksen pakollisen osion sisällöt verkkokurssimaiseen Seppo-peliin, jonka nuori voi suorittaa itsenäisesti työpajalla. Seppo-pelissä on mahdollisuus edetä pelissä oman taitotason ja kiinnostuksen mukaisesti.


2)  Opitaan vierailuilla! Olemme hyödyntäneet eri toimijoiden etävierailuluentoja, joiden keskeisenä osana on ollut Seppo-peli. Vierailuista jää opettajalle usein ladattava peli ja tietoja opiskelijoiden etenemisestä.

Esittelemme ITK-esityksen aikana tarkemmin näitä kolmea erilaista Seppo-toteutusta ja käymme läpi, kuinka jokainen voi itse rakentaa vastaavia Seppo-pelejä omaa opetustaan varten. Kerromme, miten olemme käyttäneet Seppo-peliä opiskelijoiden osaamisen kartuttamisessa sekä testaamisessa. Osallistujat pääsevät halutessaan myös kokeilemaan itse Seppo-pelin käyttämistä. Vaikka pelit on rakennettu kestävän kehityksen ympärille, voi työpajan ideoita hyödyntää osana myös muiden oppiaineiden opetusta. Ulkopeli on kaikille vapaasti ladattavissa Seppo.io -palvelusta (edellyttää oman Seppo.io -lisenssin).