Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2022 starts on 5. lokakuuta 2022 klo 10.00.00 +0300
Sensoridatan hyödyntäminen monialaisessa opetuksessa (Osa FCLab/eNorssi ohjelmapolkua)
Opetusteknologia Oppimisympäristöt Tekoäly
Aseta suosikiksi
Paikka: Esityssali 14 -
Ajankohta: 6.10.2022 12.45 - 13.15 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijat

Moilanen Hannu Lehtori  at Jyväskylän yliopisto/normaalikoulu hannu.moilanen@norssi.jyu.fi 0505544666


Forsström Sampo Lehtori  at Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu sampo.forsstrom@uef.fi 050 569 6895

Moilanen Hannu Lehtori  at Jyväskylän yliopisto/normaalikoulu hannu.moilanen@norssi.jyu.fi 0505544666

Jyväskylän ja Joensuu normaalikouluissa on hyödynnetty oppimisympäristöjen sensorointia sekä hyödynntetty erilaista puettavaa sensoriteknologiaa monialaisessa opetuksessa vuodesta 2015 alkaen. Sensoridatan ympärille on kehitetty tutkimusperusteisesti uusia pedagogisia käytänteitä ja opintokokonaisuuksia. Vuonna 2018-2019 normaalikoulussa tuotettua oppimis- ja hyvinvointidataa hyödynnetiin Jyväskylään yliopiston ja IBM:n tekoälyhankeessa, jossa tutkittiin eri koneoppimisratkaisujen kyvykkyyttä jalostaa uutta tietoa koulusta kertyvästä digitaalisesta datasta. Esitys tarkastelee sensoripohjaisen oppimisen, oppimisanalytiikan sekä koulusta kertyvän datan mahdollisuuksia ilmöiden oppimisessa ja hyvinvoinnin tukemisessa. Mitä uutta uudet koneoppimispohjaiset järjestelmät voivat jalostaa oppilaista ja oppimisympäristöstä kertyvästä sensoridatasta? Voidaanko merkityksellisiä oppimiskokemuksia mitata oppimistilanteista ja miten koulusta kertyvää sensoridataa voisi hyödyntää esimerkiksi ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa ja tulevaisuuden SOTE-ratkaisuissa?